Gå til innholdet
Årsrapport 2015

2015 - et godt år for apotekene

        

        

        


Tall for apotek og legemidler 2015
 

Det er generelt god tilgjengelighet til legemidler i Norge. Ved utgangen av 2015 var det 834 apotek.
93 prosent
av oss bor i en kommune med minst ett apotek. 160 000 kunder er innom et apotek hver dag. 
 
I 2015 brukte vi legemidler for mer enn 23 milliarder kroner i Norge. Det tilsvarer at hver av oss i gjennomsnitt brukte legemidler for 4450 kroner. Det offentlige betalte 3300 av disse kronene gjennom folketrygden og sykehusene. 
 
Forbruket av legemidler økte med noe over 2 prosent, som bare er litt mer enn befolkningsveksten.

Det er legemidler til behandling av hjerte og kretsløp det brukes mest av.

Les mer om apotek- og legemiddelstatistikk i 2015

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring