Gå til innholdet
Årsrapport 2015: Digital fornyelse (DIFA)

Felles bransjeløsninger

Apotekbransjen ble i 2015 enige om å samarbeide om utvikling av en ny digitale bransjeløsning som støtter integrasjon og samhandling med offentlige tjenester og løsninger, som kjernejournal, e-resept, oppgjør og journalføring.

Bransjesystemet skal bl.a. håndtere alt som har med ekspedering av reseptlegemidler å gjøre. Prosjektet er kalt DIFA (Digital fornyelse i apotekbransjen).

Det ble gjennomført et forprosjekt i regi av Apotekforeningen, med deltakelse fra alle medlemsgrupperingene. Forprosjektet konkluderte med at det i 2016 bør gjennomføres en anskaffelsesprosess med sikte på å inngå avtale med en leverandør som skal utivkle den nye løsningen. 

Apotekforeningen omtaler digital fornyelse

Samarbeid om nytt bransjesystem for apotek
Ett digitalt knutepunkt for alle landets apotek. Det er målet når apotekbransjen i fellesskap gjennomfører et utviklingsarbeid for digital fornyelse i apotekbransjen.  
apotek.no 

Nytt fagsystem med øye for digitale løsninger
Apotekbransjen er  godt i gang med å planlegge et nytt fagsystem for apotek. En arbeidsgruppe legger siste hånd på verket med å beskrive hvordan digitale løsninger skal støtte oss i jobben i fremtiden. 
apotek.no 

DIFA - digital fornyelse i apotek
Apotekforeningen skal koordinere og ivareta felles interesser mot offentlige IT-initiativ, inklusive myndighetenes satsinger innen e-helse. Eksempler her er «Én innbygger - én journal», elektronisk oppgjørsordninger for h-resepter, utvikling og drift av elektroniske resepter.
apotek.no

Andre omtaler digital fornyelse 

Digital fornyelse i apotek 
Apotekforeningen tar grep for å sikre gode digitale løsninger i apotekbransjen, og målet er å samle alle landets apotek i ett digitalt knutepunkt.
farmatid.no

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring