Gå til innholdet
Årsrapport 2015: Inhalasjonsveiledning

Astma- og kolspasienter får mer hjelp i apotekene

En veiledning i hvordan inhalasjonsmedisinene skal brukes, foreslås gjennomført av farmasøyter som jobber i apotek, og kan f.eks. tilbys førstegangsbrukere. Målsettingen er å bedre behandlingstilbudet ved å forebygge feilbruk og bedre etterlevelsen av behandlingen, skrev regjeringen da statsbudsjettet for 2016 ble lagt frem i oktober. I desember vedtok Stortinget å bevilge 5 millioner kroner til inhalasjonsveiledning i apotek. 

For å etablere Inhalasjonsveiledning som en tjeneste i apotekene så tidlig som mulig i 2016, ble det høsten 2015 satt igang et omfattende arbeid med planlegging, kursutvikling og avklaringer med helsemyndighetene. 

– Dette gir apotekfarmasøytene en fantastisk mulighet til å hjelpe en stor pasientgruppe som vi vet har mange utfordringer med medisinene sine. Med de fem millioner kronene regjeringen vil bruke, kan apotekene veilede mer enn 60 000 pasienter i 2016. Det er veldig positivt at regjeringen allerede nå følger opp Legemiddelmeldingen, sa Per T. Lund da budsjettforslaget ble lagt frem.

 

Apotekforeningen om Inhalasjonsveiledning

Statsbudsjettet 2016: Astma- og kolspasienter skal få mer hjelp i apotekene 
Helseministeren vil at pasienter med astma eller kols skal få ekstra veiledning i bruk av inhalasjonsmedisin av farmasøyter på apotekene. 
apotek.no 

- Veldig positivt med satsing på astma- og kolspasienter
Apotekforeningen roste regjeringens forslag til utvidet veiledning i apotek for pasienter med astma og kols. Samtidig var foreningen opptatt av at det er uheldig å kutte i apotekavansen.
apotek.no

Stortinget vil ha inhalasjonsveiledning
Dette er klart etter at Stortinget behandlet helsebudsjettet 14. desember.
apotek.no

Informasjonsside om Inhalasjonsveiledning
apotek.no 

Andre om Inhalasjonsveiledning


Utdrag fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2016:
Det er dokumentert at over 50 pst. av pasientene med astma/kols bruker medisinene feil. Det foreslås å innføre en prøveordning med en utvidet veiledningstjeneste til denne pasientgruppen (teknisk inhalasjonsveiledning). En veiledning i hvordan inhalasjonsmedisinene skal brukes, foreslås gjennomført av farmasøyter som jobber i apotek, og kan f.eks. tilbys førstegangsbrukere. Målsettingen er å bedre behandlingstilbudet ved å forebygge feilbruk og bedre etterlevelsen av behandlingen. Det er lagt til grunn at en slik veiledning kompenseres med 80 kroner (jf. kompensasjon som gis for en tilsvarende tjeneste i Danmark). Det er i dag rundt 400 000 brukere av inhalasjonslegemidler, hvorav 150 000 nye brukere hvert år. Dersom man tar utgangspunkt i at alle pasienter med nyoppstartet behandling tilbys veiledning, vil dette medføre en kostnad på 12 mill. kroner. Erfaringer fra Danmark indikerer at antall brukere av tjenesten trolig vil bli lavere. Det er på denne bakgrunn lagt til grunn en kostnad i 2016 på 5 mill. kroner. Dersom resultatene avviker vesentlig fra dette vil departementet komme tilbake med forslag til justering av ordningen.

Apotektjeneste utvikles i lyntempo
Rundt halvparten av astma- og kolspasientene bruker inhalasjonslegemidlene feil. Myndighetene tar grep, og apotekbransjen utvikler nå den offentlig finansierte tjenesten «Inhalasjonsveiledning i apotek». Det skal gjøre at flere pasienter vet hvordan og når inhalatoren skal brukes.
farmatid.no

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring