Gå til innholdet
Årsrapport 2015: Legemiddelmeldingen

Riktig bruk - bedre helse

Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen: Riktig bruk – bedre helse. Dette var den viktigste politiske saken for apoteksektoren i 2015.

I meldingen og gjennom Stortingets behandling ble det gitt sterke, positive signaler om blant annet veiledningstjenester i apotek, farmasøytutlevering av visse legemidler og en tydelig rolle for apotekfarmasøyten i helsetjenesten. Stortinget varsler også en positiv holdning til Medisinstart i apotek. Administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund, ga meldingen terningkast fem+ da den kom. Den nye legemiddelmeldingen var også temaet for Legemiddeldagen 2015 som Apotekforeningen arrangerte 11. juni, med ca 180 deltakere.


Apotekforeningen omtaler Legemiddelmeldingen

Riktig medisin fra helseministeren
– Tiltakene i helseminister Bent Høies nye legemiddelpolitikk peker i riktig retning. Pasientene vil få bedre legemiddelbehandling når denne stortingsmeldingen omsettes til praksis, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.
apotek.no 

Utålmodig enighet om legemiddelmeldingen
– På Legemiddeldagen i fjor hadde vi også en politisk debatt, og mitt inntrykk er at nesten alt vi snakket om i fjor er med i denne stortingsmeldingen, sa stortingsrepresentant Sveinung Stensland fra Høyre på Legemiddeldagen.
apotek.no

Stor enighet om Legemiddelmeldingen
Riktig bruk av legemidler er viktig og Legemiddelmeldingen er et langt steg i riktig retning. Det var gjennomgangsmelodien under stortingshøringen om nettopp Legemiddelmeldingen.
apotek.no

Andre omtaler Legemiddelmeldingen

Legemiddelmeldingen: Riktig bruk – bedre helse
Legemidler brukes i alle deler av helsetjenesten og er viktig både i forebygging og behandling av mange sykdommer.
Pressemeldingen fra HOD

Høie legger frem legemiddelmeldingen
Per T. Lund i Apotekforeningen kommenterer hovedtrekkene i helseministerens redegjørelse.
Hør intervju i NRK Her og nå

– Viser politisk vilje til å bruke kompetansen i apotekene
Apotekforeningens Per T. Lund fornøyd med signalene fra regjeringen.
Artikkel i Dagens Medisin

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring