Gå til innholdet
Årsrapport 2015: Medisinstart

1 500 pasienter har testet rådgivningstjenesten Medisinstart

Bente Lindbæk var en av de 1 500 pasientene som testet tjenesten. (Foto Espen Solli)

Vis Skjul bildetekst

Medisinstart-studien er et forskningsprosjektet som undersøker effekten av en ny rådgivningstjeneste i apotek. Inkludering av 1500 pasienter til studien pågikk fra oktober 2014 til juni 2015. 

Forskningsprosjektet er en åpen randomisert kontrollert studie som skal undersøke om rådgivningstjenesten Medisinstart bidrar til å øke etterlevelsen hos pasienter som skal starte opp med et nytt legemiddel. Pasientens trygghet ved behandlingen og dermed motivasjonen til å følge denne vil også bli undersøkt. Studien skal avdekke om Medisinstart har nytteverdier for pasient, samfunn og apotek. Resultatene fra studien vil foreligge høsten 2016. 

Apotekforeningen om Medisinstart

Informasjonsside om Medisinstart
apotek.no 

Medisinstart: Første milepæl er nådd
1 500 pasienter er inkludert i Medisinstart-studien.  
apotek.no

– Akkurat hva jeg trengte
Hvordan opplever pasientene Medisinstart-tjenesten? Her forteller Bente Lindbæk om sin erfaring.
apotek.no

Andre om Medisinstart

– Viser politisk vilje til å bruke kompetansen i apotekene
Apotekforeningens Per T. Lund fornøyd med signalene fra regjeringen.
Dagens medisin om reaksjonen på Legemiddelemdlinger   

Samtale om medisiner på apoteket
Skal du begynne med nye hjerte- og karmedisiner, kan du nå få tilbud om oppfølgingssamtaler på visse apoteket. Dette er et forskningsprosjekt som skal sikre at færrest mulig slutter med medisiner legen har foreskrevet.
LHL om Medisinstart-studien

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring