Gå til innholdet
Årsrapport 2015: Nettapotek

Lov med netthandel med reseptpliktige legemidler i Norge

Regjeringen la i 2015 frem forslag til forskriftsendringer som åpnet for netthandel med reseptpliktige legemidler i Norge. Forskriften ble vedtatt mot slutten av året, slik at det er lov å drive nettapotek fra 1. januar 2016.

Før det er praktisk mulig å drive effektive nettapotek med reseptlegemidler, må e-reseptformidleren tilpasses for å ivareta personvern og pasientsikkerhet. 

– Vi deler helseministerens syn om at dette vil bli en forenkling for noen av apotekenes kunder. Samtidig er vi opptatt av at forsendelse må være like trygt og at rådgivningen må være like god som i vanlige apotek. Min vurdering er at disse hensynene i hovedsak blir godt ivaretatt, var Per T. Lunds kommentar. 

 

Apotekforeningen om nettapotek

Nettapotek positivt for kunden 
Fra neste år blir det mulig å handle reseptpliktige legemidler fra internettapotek. 
apotek.no

Forskrift om nettapotek er vedtatt
Helse- og omsorgsdepartementet har nå endret flere forskrifter, slik at det fra 1. januar 2016 er åpnet for å drive netthandel med reseptpliktige legemidler.
apotek.no

 

Andre om nettapotek

Åpner for reseptpliktige legemidler i nettapotek
Regjeringen sender på høring forslag om at nettapotek skal kunne sende reseptpliktige legemidler.
Helse- og omsorgsdepartementets pressemelding 

Mener apotekfremstilte legemidler bør kunne selges i nettapotek
Regjeringen tolker EU-regler om nettsalg av legemidler for strengt, ifølge Apotekforeningen.
Oddbjørn Tysnes intervjuet i Dagens medisin

Regjeringen vil ha lovlig Viagra på nett i Norge
Snart kan du kjøpe Viagra på internett i Norge, lover Høyre. Regjeringen vil gi apotekene lov til å starte med netthandel.
Nyhetssak på dagbladet.no

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring