Gå til innholdet
Årsrapport 2015: Ny betalingsmodell

Foreslår tjenestebetaling for resept- og ordrehåndtering

Apotekforeningen vil erstatte apotekavansen med en ny modell hvor apotekene får betalt for det arbeidet de utfører. Forslaget er lansert for blant annet Helse- og omsorgsdepartementet.

 Apotekforeningen mener det vil være riktigere med en modell der hoveddelen er en tjenestebetaling for resept- og ordrehåndtering: Kvalitetssikring, intervensjoner, informasjon og veiledning til kunde, registrering, rapportering og oppgjør. Det bør bare være en ganske liten prosentbasert produktavanse som dekker kapitalkostnader og kassasjon. 


Apotekforeningen omtaler ny betalingsmodell
 

Ny betalingsmodell vil gi bedre prioriteringer i apotek 
Apotekforeningen vil erstatte apotekavansen med en ny modell hvor apotekene får betalt for de tjenestene de utfører. Forslaget er lansert for bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet. 
apotek.no

Ny betalingsmodell vil gi bedre mulighet for prioriteringer
Apotekforeningen vil erstatte apotekavansen med en ny modell hvor apotekene får betalt for de tjenestene de utfører. Forslaget er lansert for blant annet Helse- og omsorgsdepartementet, som vil utrede avansen i 2016.
Apotekforeningens tidsskrift 02|2015Andre omtaler ny betalingsmodell


Vil ha betalt for apotektjenester
Apotekforeningen ber politikerne om en ny finansieringsmodell, der apotekenes fortjeneste løsrives fra legemiddelprisene.
Artikkel i Dagens Medisin

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring