Gå til innholdet
Årsrapport 2015: Riktig legemiddelbruk

Alltid et mål om riktigere legemiddelbruk

En av de viktigste oppgavene til apotekene, i tillegg til trygg distribusjon, er rådgivning om riktig legemiddelbruk.

Målet om riktig legemiddelbruk har vært styrende for mange av Apotekforeningens aktiviteter i 2015. Dette gjelder både arbeidet knyttet til Legemiddelmeldingen, med Medisinstart, planleggingen av Inhalasjonsveiledning og digital fornyelse i apotek. Også i arbeidet med nettapotek og med en ny betalingsmodell for apotekenes arbeid, er riktig legemiddelbruk et viktig element.

Nedenfor omtales noen andre områder der riktig legemiddelbruk har vært viktig: 

Reseptfrie smertestillende legemidler
Norstat gjennomføte i 2015 en spørreundersøkelse for Apotekforeningen om ungdoms bruk av paracetamol. 1/3 av jenter mellom 15 og 24 år har brukt paracetamol den siste uken, og like mange har alltid en pakke smertestillende i vesken. ​– Resultatene av undersøkelsen gjør meg bekymret. De forteller meg at mange ungdommer har smerter og plager som de ikke burde hatt, og mange har et uheldig stort forbruk av et smertestillende legemiddel, skrev fagdirektør Per Kristian Faksvåg i en kommentar til undersøkelsen. 
Ungdommers bruk av paracetamol  
Bekymring for ungdoms bruk av smertestillende

God apotekpraksis
Bransjestandarder for apotek (BRA) ble revidert i 2015 og digitalisert, og har endret navn til God apotekpraksis. Apotekforeningen fikk i oppdrag å revidere den 12 år gamle BRA. Innhold, språk, struktur og formidlingsform er oppdatert. Selve innholdet i God apotekpraksis er mye av det samme som i BRA, men strukturen og formen er ny. 
Nettsiden God apotekpraksis

Skal hindre falske legemidler
Arbeidet for å innføre EU-regelverk om verifisering av legemiddelpakninger ble startet opp i 2015. En kode som følger legemiddelpakningen fra produsent til forbruker, skal sikre at falske legemidler ikke kommer inn i forsyningskjeden. Ordningen vil innebære at apotek må skanne en kode som sjekkes mot en europeisk database som inneholder alle ekte legemiddelpakninger. Systemet skal være på plass innen februar 2019. 
apotek.no 

Apotekene vil hindre antibiotikaresistens
Norske myndigheter vil hindre resistensutvikling og mener antibiotikabruken må ned hele 30 prosent innen 2020. – Apotekene kan være en viktig bidragsyter, mener Apotekforeningen. Apotek kan blant annet bidra til god egenomsorg, at hele kuren blir tatt, at rester returneres til apoteket og generelt informere om riktig bruk. 
apotek.no

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang 
– Tverrfaglige team som gjennomgår pasientens legemiddelbruk fører til en bedre hverdag for pasienten, samtidig som det fører til besparelser for helsesektoren. 
Sammen om pasienten

Apotekbarometeret
På spørsmål om tillit til apotek, gir 71 prosent av de spurt 5 eller 6 poeng av 6 mulige. Dette gir en tillitsskår på 78 av 100. Det viser TNS Gallups Apotekbarometeret fra høsten 2015. Mer enn 70 prosent oppgir at de vanligvis får faglige råd om legemidlene de kjøper. 
apotek.no 

Legemiddelmangel
Legemiddelmangel har vært et økende problem de siste årene. I 2015 har det vært flere alvorlige mangelsituasjoner, der apotekene ikke har fått tak i legemidler til pasientene. Årsakene til mangelsituasjonene er sammensatte. De viktigste årsakene er trolig produksjonsproblemer og magel på råvarer i industrien. 
farmatid.no 

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring