Gå til innholdet
Årsrapport 2015: Statsbudsjettet

5 millioner til astma- og kolspasienter

Stortinget vedtok 14. desember statsbudsjettet for 2016, og bevilget 5 millioner kroner til en ny veiledningstjeneste for astma- og kolspasienter i apotek.

Apotekbransjen gikk fort i gang med å planlegge tjenesten, med sikte på oppstart første halvdel av 2016. Stortinget vedtok også endringer i apotekavansen: Avansesatsen for den delen av maksimalpris (AIP) som overstiger 200 kroner reduseres fra 3 prosent til 2,5 prosent. Tillegget for vanedannende legemidler (A og B) heves fra 10 til 15 kroner. 

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016, fremmet Krf forslag om dramatiske kutt i apotekavansen. Forslaget fikk ikke støtte fra de øvrige samarbeidspartiene, og Krf trakk forslaget da de ble klar over konsekvensene av forslaget.  


 Apotekforeningen omtaler Statsbudsjettet

- Veldig positivt med satsing på astma- og kolspasienter 
Apotekforeningen roste regjeringens forslag til utvidet veiledning i apotek for pasienter med astma og kols. Samtidig var foreningen opptatt av at det er uheldig å kutte i apotekavansen.
apotek.no
Apotekforeningens høringsnotat

KrF trekker forslag om kraftig kutt i avansen
KrF foreslo før helgen i sitt alternative budsjett å redusere beStatsbudsjettet ble talingen til apotekene med ti prosent. Nå trekker de forslaget.
apotek.no


Andre omtaler Statsbudsjettet

Mener KrF-budsjett vil rasere pasienttilbudet i apotekene
KrF sitt alternative budsjett betyr et inntektstap på 170 millioner kroner for apotekene, ifølge Apotekforeningen. – Pasient- og næringsfiendtlig forslag, mener Per T. Lund.
Per T. Lund intervjuet i Dagens Medisin

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring