Gå til innholdet
Datterselskaper

Selskap der Apotekforeningen er eier

Apotekforeningen eier helt eller delvis flere selskaper som leverer tjenester til apotekene:

Serviceproduksjon

I serviceproduksjonsordningen er det i underkant av 150 preparater. Apotekforeningen er produkteier for preparatene på vegne av norske apotek. Serviceproduksjon AS forvalter Apotekforeningens produkteierskap og ivaretar alle oppgaver knyttet til apotekpreparatene.

Farmalogg

Farmalogg har ansvaret for driften av Vareregisteret, og videreselger registeret til sluttbrukere i bransjen (f.eks. apotek og statistikkfirma). Vareregisteret omfatter med få unntak alle varer som omsettes i apotek, og det inneholder opplysninger som er nødvendig for sikker og effektiv håndtering av varen i hele verdikjeden fra produsent/leverandør, via grossist og detaljist, til sluttbruker. 

Apokus

Apokus er et bransjefelles kompetanse- og utviklingssenter for apotek, og tilbyr egenutviklede e-læringskurs og opplæringsaktiviteter for legemiddelrådgivere i apotek. Apokus står også for gjennomføring av utviklingsprosjekter og forsøksvirksomhet i apotek.

I tillegg er Apotekforeningen deleier i eiendomsselskapet NAF-gårdene

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring