Gå til innholdet
Produksjonsenhetene

Kragerø Tablettproduksjon AS (tabletter/pulver)
Boks 202 ,3791 Kragerø
Tlf: 400 02 155 
post@kratab.no

Ås produksjonslab as (ikke-sterile våtvarer)
Postboks 162, 1431 Ås
Tlf: 64 97 30 97
Fax: 64 97 30 91
gro.noraker@aasproduksjonslab.no

Sanivo Pharma (tidl. Den norske Eterfabrikk) (brannfarlige preparater + salver, kremer)
Karihaugveien 22
Postboks 23 Høybråten
1086 Oslo
Tlf: 21 60 87 00
Fax: 21 60 87 10
post@sanivopharma.com
www.sanivopharma.com

Sykehusapoteket i Oslo, Rikshospitalet (sterile væskepreparater)
0027 Oslo
tlf 23 07 34 00
fax 23 07 34 10
rikshospitalet@sykehusapotekene.no

Sjukehusapoteket i Bergen (sterile væskepreparater)
Postboks 1
5021 Bergen
Tlf: 55 97 53 48
Fax: 55 97 61 91
sp@sav.no

Sist oppdatert 11.11.16

 

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring