Gå til innholdet
Ledige stillinger

Apotekforeningen søker Seniorrådgiver e-helse

Du vil bistå direktør for e-helse i arbeid med å foreslå og følge opp Apotekforeningens mål, politikk og aktiviteter for e-helseområdet, samt anbefale og bistå i den overordnede styringen og implementeringen av personvernforordningen i apotekene. Du vil jobbe sammen med Apotekforeningens medlemmer om videreutvikling av bransjefelles rutiner for ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern i dialog med pasienter og andre som krever innsyn i apotekenes systemer.Du vil bistå i arbeid med Apotekbransjens overordnede strategier på området, herunder høringsuttalelser som berører apotek på e-helseområdet, samt etablering av bransjestandarder.

Du skal være i dialog og samarbeide med myndighetene og medlemmene om overordnede krav til videreutvikling av eksisterende og nye IT-løsninger for apotek. IT-løsninger for apotek omfatter blant annet resepthåndtering, journalføring av helsetjenester i apotek, økonomisk oppgjør med HELFO og helseforetakene, samt ulike rapporter til myndighetene.

Du vil rapportere til direktør for e-helse.

Kvalifikasjoner

 • Farmasøytisk utdanning
 • IT-teknisk kompetanse
 • Kunnskap om apoteklovgivningen og helselovgivningen
 • Kunnskap om dagens IT-løsning i apotek
 • Kunnskap om myndighetenes e-helseløsninger

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • Selvstendig, strukturert og gjennomføringssterk med fokus på måloppnåelse

Vi tilbyr

 • Et stimulerende, godt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • En krevende og spennende jobb, innenfor en virksomhet med stor viktighet for legemiddeldistribusjonen i Norge
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale

Om Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.

Målet er å sikre apotekbransjen forutsigbare og best mulige rammevilkår. Apotekforeningen er sterkt engasjert i utviklingen av apotekenes plass på legemiddelområdet og i helsetjenesten og ivaretar overordnet medlemmenes felles interesser knyttet til apotekenes IT-løsninger. Apotekene har inngått et samarbeid om å fornye apotekenes IT-system, og utvikler nå en løsning (Eik) som består av en felles kjerne med felles grensesnitt inn mot myndighetenes løsninger.

Apotekforeningen søker
Seniorrådgiver e-helse


Varighet: Fast
Sted: Majorstua, Oslo

Kontakt:
Anne-Lise Härter, direktør e-helse, 901 96 521
Steffan Antonsen, HR-sjef, 928 60 181

Frist: 18.12.2019

Send en søknad med CV til Steffan Antonsen, eller søk via Finn.no, kode 164310361

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring