Gå til innholdet
Mål for apotekbransjen

Mål for apotekbransjen 2017-2020

Apotekforeningen har fem hovedmål for utviklingen i apotekbransjen de nærmeste årene. Til hvert hovedmål er det knyttet en rekke konkrete tiltak som vi arbeider for å få på plass, kort visualisert under:

Vår formålsparagraf

Apotekforeningen skal arbeide overfor myndigheter, media, helsepersonell- og pasientorganisasjoner for å sikre apotekbransjen:

 • Best mulige og forutsigbare myndighetsstyrte rammevilkår
   
 • Best mulig posisjon og rammevilkår for produkt- og tjenesteområder der apotekene har eller ønsker å ha interesser
   
 • God oppmerksomhet og gjennomslag i helsepolitikken.

Apotekforeningen skal bidra til at apotekene sørger for at pasientene får de legemidlene de skal ha, hjelper pasientene med å bruke legemidlene riktig, og hjelper kundene med å ta vare på egen helse. 
 

Apotekenes samfunnsoppdrag

Apotekene skal, i tråd med apotekloven og annet regelverk, sørge for at pasientene får de legemidlene de skal ha, hjelpe pasientene med å bruke legemidlene riktig, og hjelpe kundene med å ta vare på egen helse.

Apotekene skal utføre dette arbeidet slik at:

 • Pasientene får utlevert kvalitetssikrede legemidler med riktig form, styrke og mengde
   
 • Det er høy forsyningssikkerhet og god tilgjengelighet til legemidler over hele landet
   
 • Pasientene får god hjelp til å bruke legemidlene riktig, gjennom tilpasset råd og veiledning fra helsepersonell i apoteket

Apotekene er en del av helsetjenesten og skal samarbeide med øvrig helsepersonell for å bidra til økt pasientsikkerhet og riktig bruk av legemidler.

Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring