Gå til innholdet
Medlemsfordeler: Avtaler

Litt enklere med bransjeavtaler

Vi tar oss av avtaler, så slipper du.

Legemiddelansvarsforsikring
Apotekforeningen betaler forsikringspremien i LAF, Legemiddelansvarsforsikringen, for alle medlemsapotek. Alle apotek må bære medlem her p.g.a. legemidler som må spesialbestilles. Minstesats i 2011 var 2500 kroner. I tillegg sparer du plunder og heft ved å ordne med dette selv.

Kollektivavtale på pasientskadeforsikring
Alle primærapotek er omfattet av pasientskadeloven, dette betyr pliktig medlemskap i Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Apotekene må betale en forsikringspremie til NPE, dette kan gjøres direkte til NPE eller gjennom Apotekforeningen ved tilslutning til en kollektivavtale. Ved å tilslutte seg kollektivavtalen blir prisen lavere: I dag sparer apotekene kr 45 per helsepersonellårsverk i apoteket og rapporteringen blir enklere fordi Apotekforeningen administrerer dette for deg.

IF-avtale
Tilgang til skreddersydd forsikringspakke. Forhandles fram for alle apotek, og alle kan kontakte IF for å få en tilpasset apotekpakke.

Oppgjørsavtale for H-resepter
Apotekforeningen forhandler med Regionale helseforetak om oppgjørsavtale for h-resepter. Apotekforeningen er i løpende dialog med RHFene om oppdateringer av avtalen, og våre medlemmer tilslutter seg denne ordningen gjennom en felles avtale med RHFene. 

Oppgjørsavtalen med HELFO
Det enkelte apotek må inngå avtale med HELFO om oppgjør for blåresepter mv. Apotekforeningen er i løpende dialog med myndighetene om behov for endringer og forbedringer av avtalen på vegne av alle medlemmer. 

Norsk helsenett
Det enkelte apotek er i norm for informasjonssikkerhet forpliktet til å inngå en avtale om bruk av Norsk helsenett, inklusive vilkår for tilknytning. Apotekforeningen fremforhandler en avtale på vegne av apotekene, og er i løpende dialog med Norsk helsenett om behov for endringer og forbedringer av avtalen på vegne av alle medlemmer.

Rapportering til Reseptregisteret
Det enkelte apotek er i forskrift forpliktet til å rapportere til reseptregisteret. Apotekforeningen forhandler med Folkehelseinstituttet om en felles bransjeavtale som regulerer de operasjonelle kravene og forpliktelser til rapporteringen. 

Rapportering til vetreg
Det enkelte apotek er i forskrift forpliktet til å rapportere til vetreg. Apotekforeningen forhandler med Mattilsynet om en felles bransjeavtale som regulerer de operasjonelle kravene og forpliktelser til rapporteringen. 

Bruk av IDporten
Nettapotekaktører er forpliktet til å benytte IDporten fra DIFI ved innbyggerens oppslag i reseptformidleren. Apotekforeningen forhandler med DIFI om en felles bransjeavtale som regulerer de operasjonelle kravene og forpliktelser til tilgangen.  

Sist oppdatert 01.02.2016

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring