Gå til innholdet
Medlemsfordeler: Finn frem

Hva kan vi hjelpe deg med?

Er det noe du lurer på? I Apotekforeningen arbeider det folk med høy kompetanse på apotekfaglige og apotekpolitiske spørsmål. Råd fra oss er gratis for medlemmer.

   
Næringspolitikk
Apotekforeningens næringspolitiske avdeling arbeider med økonomiske og politiske analyser, og har ansvar for apotekenes bransjestatistikk. Avdelingen er særlig opptatt av apotekenes økonomiske og næringsmessige rammevilkår, prisreguleringer av legemidler og apotekavanse.

Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk
Leder avdelingen, og har kontakt med myndigheter.

Jon A. Andersen, seniorrådgiver
Samfunnsøkonom, hovedområde er økonomiske analyser.

Tor Ivar Kanestrøm, seniorrådgiver
Jurist, hovedområde er regelverk og rammevilkår for apotek.

Næringspolitisk utvalg
Diskuterer næringspolitiske spørsmål før disse tas opp i Apotekforeningens styre. I utvalget sitter representanter fra alle de store medlemsgrupperingene i Apotekforeningen: Apotek 1, Vitusapotek, Boots apotek, sykehusapotekene og frittstående (ikke kjedeeide) apotek.


Fag
Apotekforeningens fagavdeling arbeider med farmasifaglig rådgivning, planlegging og gjennomføring av utviklingsprosjekter, samt kontakt med medlemmer og relevante aktører. Avdelingen svarer på farmasifaglige spørsmål.

Per Kristian Faksvåg, fagdirektør, cand. pharm

Tore Reinholdt, seniorrådgiver, cand. pharm

Hilde Ariansen, seniorrådgiver, cand. pharm

Janne Smedberg, seniorrådgiver, cand. pharm

Fagutvalget
Diskuterer fagpolitiske spørsmål, herunder også spørsmål knyttet til kvalitet og apotekenes faglige innhold, før disse tas opp i Apotekforeningens styre. Fagdirektørene i de store medlemsgrupperingene (Boots, Apotek1, NMD / Vitusapotek, Sykehusapotekene) deltar, samt en apoteker som driver et Ditt apotek.


Teknologi og e-helse
Apotekforeningens avdeling for teknologi og e-helse arbeider med prosjektet Digital fornyelse i apotek (DIFA), og saker som elektronisk verifisering av legemiddelpakninger, e-resept, kjernejournal, elektronisk multidose, journalføring i apotek og informasjonssikkerhet. I tillegg følger Apotekforeningen opp sin eierposisjon i Espire for å sikre at leveranser og utvikling er i tråd med bransjens forventninger.

Terje Wistner, direktør teknologi og e-helse
Svarer på spørsmål om IT-drift (internt og eksternt ), DIFA, e-resept, multidose og Farmapro

Astrid Marie Reksnes, seniorrådgiver, teknologi og e-helse
Svarer på spørsmål om e-resept, IT-rådgivning apotek/farmasi, multidose og Farmapro
 
Ole-Alexander Moy, løsningsansvarlig, DIFA AS

Frank Gamst, leverandøransvarlig, DIFA AS

Ingar Dahldriftsleder, DIFA AS

E-helseutvalget
Diskutere alle saker relatert til teknologi og e-helse før disse tas opp i Apotekforeningens styre, og styret skal bli gjort spesifikt oppmerksom på utvalgets synspunkter. Medlemsgruppene (Boots, Apotek1, NMD / Vitusapotek, Sykehusapotekene, frittstående apotek) utnevner hver en representant. Kommunikasjon
Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for mediekontakt, formidling av nyheter fra Apotekforeningen og egne kanaler som nettsider og facebook.

Jostein Soldal, kommunikasjonssjef
Pressehenvendelser og ekstern kommunikasjon
 
Vendil Åse, kommunikasjonsrådgiver
Svarer på spørsmål om hjemmesiden, faceboook, brosjyrer, kampanjer, bilder og logo

Eva Cecilie Mo Skreiberg, kommunikasjonsrådgiver


Serviceproduksjon AS
Apotekpreparatene i serviceproduksjonsordningen skal dekke gapet mellom det industrien produserer og det som tilvirkes etter den enkelte resept. Dette bidrar til at sluttbruker sikres tilgang til legemidler og handelsvarer som ikke tilbys fra andre aktører. Apotekforeningen er produkteier for preparatene på vegne av norske apotek, og eier 100 prosent av Serviceproduksjon AS.

Kontakt: serviceproduksjon@apotek.no eller telefon 21 62 02 00.


Farmalogg
Farmalogg driver Vareregisteret for apotekbransjen. Vareregisteret omfatter med få unntak alle varer som omsettes i apotek, og det inneholder opplysninger som er nødvendig for sikker og effektiv håndtering av varen i hele verdikjeden fra produsent/leverandør, via grossist og detaljist, til sluttbruker. Selskapet er et aksjeselskap heleid av Apotekforeningen.

Kontakt: farmalogg@apotek.no eller telefon 21 62 02 00.


Sist oppdatert 02.10.2017

 

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring