Gå til innholdet
Medlemsfordeler: Finn frem

Hva kan vi hjelpe deg med?

Er det noe du lurer på? I Apotekforeningen arbeider det folk med høy kompetanse på apotekfaglige og apotekpolitiske spørsmål. Råd fra oss er gratis for medlemmer.

Næringspolitikk
Apotekforeningens næringspolitiske avdeling arbeider med økonomiske og politiske analyser, og har ansvar for apotekenes bransjestatistikk. Avdelingen er særlig opptatt av apotekenes økonomiske og næringsmessige rammevilkår, prisreguleringer av legemidler og apotekavanse.

Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk
Leder avdelingen, og har kontakt med myndigheter.

Jon A. Andersen, seniorrådgiver
Samfunnsøkonom, hovedområde er økonomiske analyser.

Tor Ivar Kanestrøm, seniorrådgiver
Jurist, hovedområde er regelverk og rammevilkår for apotek.

Mattis Brænna Wigestrand, seniorrådgiver
Farmasøyt, ph.d, hovedområde er statistikk og Eik-prosjektet

Næringspolitisk utvalg
Diskuterer næringspolitiske spørsmål før disse tas opp i Apotekforeningens styre. I utvalget sitter representanter fra alle de store medlemsgrupperingene i Apotekforeningen: Apotek 1, Vitusapotek, Boots apotek, sykehusapotekene og frittstående (ikke kjedeeide) apotek.


Apotekfag
Apotekforeningens fagavdeling arbeider med farmasifaglig rådgivning, planlegging og gjennomføring av utviklingsprosjekter, oppfølging av regelverk, samt kontakt med medlemmer og relevante aktører. Avdelingen svarer på farmasifaglige spørsmål.

Per Kristian Faksvåg, fagdirektør, farmasøyt

Tore Reinholdt, seniorrådgiver, farmasøyt

Hilde Ariansen, seniorrådgiver, farmasøyt

Janne Smedberg, seniorrådgiver, farmasøyt

Astrid Marie Reksnes, seniorrådgiver, farmasøyt
 
Fagutvalget
Diskuterer fagpolitiske spørsmål, herunder også spørsmål knyttet til kvalitet og apotekenes faglige innhold, før disse tas opp i Apotekforeningens styre. I utvalget sitter representanter fra alle de store medlemsgrupperingene i Apotekforeningen: Apotek 1, Vitusapotek, Boots apotek, sykehusapotekene og frittstående (ikke kjedeeide) apotek.


Kommunikasjon
Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for mediekontakt, formidling av nyheter fra Apotekforeningen, felles kampanjer og egne kanaler som nettsider, Facebook og andre sosial medier. 

Jostein Soldal, kommunikasjonssjef
Pressehenvendelser og ekstern kommunikasjon
 
Vendil Åse, kommunikasjonsrådgiver
Svarer på spørsmål om hjemmesiden, Facebook, brosjyrer, kampanjer, bilder og logo

Anders Dahl, kommunikasjonsrådgiver
Svarer på spørsmål om kampanjer, brukerundersøkelser og sosial medier.

Kommunikasjonsnettverket
I utvalget sitter representanter fra alle de store medlemsgrupperingene i Apotekforeningen: Apotek 1, Vitusapotek, Boots apotek og sykehusapotekene.

Difa as
Gjennom sitt datterselskap Difa as har Apotekforeningen ansvar for å utvikle et nytt felles bransjesystem, Eik, for apotekene. I tillegg ivaretar Apotekforeningen gjennom Difa medlemmenes interesser på e-helseområdet overfor myndighetene, som elektronisk verifisering av legemiddelpakninger, e-resept, kjernejournal, journalføring i apotek og informasjonssikkerhet. Difa følger opp driften av apotekenes nåværende IT-system FarmaPro. 

Ingar Dahldaglig leder i Difa

Ole-Alexander Moy, løsningsansvarlig i Difa

Kristian Engdal, sikkerhetsleder i Difa

Kristine Elise Storvig, personvernombud i Difa

Serviceproduksjon AS
Serviceproduksjon administrere apotekpreparatene på vegne av norske apotek. Selskapet er et aksjeselskap heleid av Apotekforeningen.

Kontakt: serviceproduksjon@apotek.no eller telefon 21 62 02 00.

Farmalogg
Farmalogg driver Vareregisteret for apotekbransjen. Vareregisteret omfatter med få unntak alle varer som omsettes i apotek, og det inneholder opplysninger som er nødvendig for sikker og effektiv håndtering av varen i hele verdikjeden fra produsent/leverandør, via grossist og detaljist, til sluttbruker. Selskapet er et aksjeselskap heleid av Apotekforeningen.

Kontakt: farmalogg@apotek.no eller telefon 21 62 02 00.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring