Gå til innholdet

Apotekforeningen

Satsingsområder 2022

Dette er vi mest opptatt av i 2022

Apotekforeningen arbeider med apotekfaglig utvikling, apotekenes rammevilkår, næringspolitikk, teknologi og e-helse og kommunikasjon om bransjen.

I 2022 har vi følgende hovedsatsingsområder: 

• Diabetes type 2

50 prosent bruker ikke legemidlene slik som legen har forskrevet. I 2022 gjennomfører et utvalg apotek et pilotprosjekt med Medisinstart for pasienter som har startet med et nytt legemiddel mot diabetes type 2. Vi ønsker at pasienter med diabetes type 2 også skål få denne tjenesten i apotek.

• Vaksinering

Apotek setter en rekke vaksiner, blant annet vaksiner mot sesonginfluensa og covid-19. Vi skal videreutvikle vaksinetilbudet i apotek, og bidra til at det blir kjent og brukt.

• Legemiddelmangel

Det er fortsatt legemiddelmangel i Norge. Å løse og håndtere legemiddelmangel er ressurskrevende for både pasient, apotek, grossist, og lege. Vi skal fortsette å jobbe for tiltak som kan avhjelpe legemiddelmangel. 

• Eik

Vi skal bidra til utvikling og styring av Eik, som er en felles bransjeløsning som skal erstatte dagens FarmaPro.

• Farmasøytmangel

Det er for få farmasøyter i Norge. Vi skal utrede hvordan vi kan styrke farmasiutdanningene, få flere til å studere farmasi, og synliggjøre apotek som en attraktiv arbeidsplass.

• E-helse

Vi skal bidra til at apotekene kan dra nytte av og ta i bruk nasjonale e-helseløsninger.

• Apotekutvalget

Vi skal delta i det viktige arbeidet med Apotekutvalget, som er et regjeringsoppnevnt utvalg som skal utrede apotekenes rammevilkår og rolle, samhandling og markeds- og konkurransesituasjonen.

• Bærekraft

Vi skal sammen med medlemsgrupperingene utvikle bransjefelles tiltak som styrker arbeidet med bærekraft og miljøhensyn i apotekene.

Les mer om Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Om oss

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring