Gå til innholdet

Apotekforeningen

Satsingsområder 2023

Dette er vi mest opptatt av i 2023

Apotekforeningen arbeider med apotekfaglig utvikling, apotekenes rammevilkår, næringspolitikk, teknologi og e-helse og kommunikasjon om bransjen.

I 2023 har vi følgende hovedsatsingsområder: 

Apotekutredningen

Vi skal arbeide for at apotekbransjens interesser blir godt ivaretatt når NOU-en om apotek skal omsettes til politikk. De økonomiske rammebetingelsene må gjenspeile kostnadene ved å opprettholde apotekfaglig kompetanse over hele landet. Våre innspill skal baseres på analyser og fakta. 

Vaksinering

Apotek setter mange vaksiner, blant annet vaksiner mot sesonginfluensa og covid-19. Vi skal arbeide for å at apotek blir en del av de offentlige vaksinasjonsprogrammene for voksne, slik at flere velger å vaksinere seg.

Helsetjenester

Vi skal arbeide for at apotekene får en tydeligere plass i helsetjenesten. Vi vil blant annet at Medisinstart utvides til flere legemiddelgrupper (blant annet pasienter med diabetes type 2), at apotek får flere vaksinasjonstjenester og at hjemmeboende pasienter får multidose. 

Helsepersonell

Vi mener apotek er en spennende arbeidsplass, men apotek strever med å få tak i nok kvalifisert helsepersonell. Vi skal arbeide for at flere ønsker å studere farmasi, og at flere velger å jobbe i apotek.

Legemiddelmangel

Det er fortsatt legemiddelmangel i Norge. Å løse og håndtere legemiddelmangel er ressurskrevende for både pasient, apotek, grossist og lege. Vi skal fortsette å jobbe for tiltak som kan avhjelpe legemiddelmangel. 

Pasientinteresser

Vi skal arbeide for at apoteksektoren har et godt samarbeid med pasientforeninger, som kan sikre at apotekene blir enda mer pasientorienterte.

Eik

Vi skal bidra til utvikling og styring av Eik, som er en felles bransjeløsning som skal erstatte FarmaPro.

E-helse

Vi skal bidra til at apotekene kan dra nytte av og ta i bruk nasjonale e-helseløsninger.

Bærekraft

Vi skal sammen med medlemsgrupperingene utvikle bransjefelles tiltak som styrker arbeidet med bærekraft og miljøhensyn i apotekene.

 

Les mer om Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Om oss

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring