Gå til innholdet
Spesialbestilling

 
Tre sykehusapotek produserer sterile legemidler på bestilling. Fra hvilket apotek ulike preparater skal bestilles, kommer blant annet an på emballasjetype og volum på enheten:

Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet
Produserer ampuller og noen preparater på små hetteglass.

Sykehusapoteket Oslo, Ullevål
Produserer preparater på små hetteglass.

Sjukehusapoteket i Bergen
Produserer preparater på store hetteglass, infusjonsflasker og øre-/øyedråpeglass.

Det finnes noen få unntak fra dette.

Produktliste og bestillingsskjema
Produktlisten gir en oversikt over produkter som disse enhetene produserer jevnlig på spesialbestilling. Hvem som produserer de forskjellige produktene, er markert med en bokstav i siste kolonne.

Her finner du bestillingsskjemaet. Fyll ut skjemaet, lagre det som word-dokument og send som vedlegg til e-post til den aktuelle produksjonsenheten. Alternativt kan skjemaet skrives ut og sendes via faks. Skal du bestille produkter fra flere av enhetene, må det sendes et bestillingsskjema til hver av enhetene.

Leveringstid
Leveringstiden for produkter som spesialbestilles, vil normalt ligge på 2-4 uker. Det vil bli angitt en antatt leveringstid innen 3 dager etter mottak av bestilling. Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet, har mange av produktene sine på lager, og disse sendes ut fortløpende ved mottak av bestillinger.

Preparater som ikke står på listen
Det er også mulig å bestille preparater som ikke står på listene. En må da kontakte aktuell enhet for avtale av pris og tidspunkt for levering. Leveringstiden vil normalt være noe lengre enn for preparatene som står på listen.

Adresser

Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet (RH)
E-post: rhsteril@sykehusapotekene.no
Tlf: 23 07 34 53          Faks: 23 07 34 54
Kontaktpersoner: Irene Pedersen, Ban Dang

Sykehusapoteket Oslo, Ullevål (U)
E-post: ulleval.sterilproduksjon@sykehusapotekene.no
Tlf: 23 20 52 68          Faks: 23 20 52 71
Kontaktpersoner: Dag Fossum, Kjersti Helland

Sjukehusapoteket i Bergen (B)
E-post: sp@sav.no
Tlf: 55 97 53 48          Faks: 55 97 61 91
Kontaktpersoner: Solgunn Ottesen, Silje Grinde

Sist oppdatert 30.04.2014

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring