Gå til innholdet

Apotekene - en del av løsningen på fremtidens helseutfordringer

Hvordan kan apotekene bidra til at vi fortsatt har helsetjenester av høy kvalitet som er tilgjengelig for alle, også i fremtiden når behovene øker og ressursene kan bli knappere? Dette er spørsmålet Apotekforeningen har ønsket å besvare gjennom det vi har kalt et posisjonsdokument for apotekbransjen. 

Dokumentet er et bidrag i arbeidet med å skape politisk interesse for spørsmålet om hvordan apotekenes samfunnsoppdrag kan utvides. Formålet er å utnytte tilgjengelig kompetanse i helsetjenesten på en bedre og mer effektiv måte, til beste for samfunnet og pasientene.

Posisjonsdokumentet kan du lese ved å klikke på fanene ovenfor. En utvidet versjon av dokumentet kan lastes ned her

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring