Gå til innholdet

Si ja til å bytte

Når du kommer på apoteket for å hente ut legemidler du har fått på resept, kan du bli spurt om du vil bytte til et rimeligere alternativ. Her er 5 grunner til at du bør si JA:

1. DET ER TRYGTApotekets farmasøyter er eksperter på legemidler. Foreslår vi et bytte, er det fordi vi vet at alternativet er like bra. Statens legemiddelverk garanterer også at medisiner som er godkjent for bytte har samme virkning. Vil du likevel ha det merket som står på resepten, får du det, men da må du være forberedt på å betale litt mer.

2. BEHANDLINGEN ER DEN SAMMENår legen skriver ut en resept på et medikament, er det virkningen legen er opptatt av. Samme medisin kan produseres av flere firmaer, og medisinene får ulike navn. Medisinene kan også ha ulik form og farge, men virkestoffet er det samme. Du får alltid den behandlingen legen har bestemt.

3. KONKURRANSE ER BRAEt legemiddelfirma som har utviklet et nytt medikament, har enerett til å produsere og selge medikamentet i minst 10 år. Da er ofte prisen høy, slik at firmaet kan få dekket sine utgifter til forskning og utvikling. Etter noen år mister de eneretten. Da kan andre lage egne merker med samme virkestoff, noe som bidrar til å presse prisene ned.

4. DET ER PENGER Å SPARENorge bruker hvert år store summer på legemidler gjennom ordninger som blå resept og frikort. Som pasient betaler du også en egenandel. Velger du det rimeligste alternativet når du får tilbud om å bytte, sparer både du og staten penger.

5. DET ER TIL FELLES BESTEDet er myndighetene som har bestemt at apotekene skal tilby kundene de rimeligste medikamentene når det er flere å velge mellom. Hvis alle takker ja, sparer fellesskapet mer enn to og en halv milliard kroner – 2 500 000 000 kroner – hvert år. Det er penger som kan brukes til at flere pasienter får bedre helsetjenester.

Vil du vite mer?Helsenorge.no: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Medisinbytte i apotek
Du får alltid den behandlingen legen har bestemt selv om apoteket gir deg en medisin med et annet navn. Les mer om trygt medisinbytte hos helsenorge.no

Legemiddelverket: Hvilken rolle har apoteket og legen?
Det er myndighetene som har bestemt at apotekene skal tilby kundene de rimeligste medikamentene når det er flere å velge mellom. Les mer om apotekets og legens rolle i generisk bytte hos Legemiddelverket

Tommel opp! Foto.
Åpen hånd. Foto.
Hånd som viser kvalitetstegn
Klapper i hendene. Foto.
Hender som former et hjerte. Foto.

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse