Gå til innholdet

Apotekforeningen

Så mye bruker vi

Figuren nedenfor viser hvor mange definerte døgndoser (DDD) legemidler nordmenn i gjennomsnitt bruker pr år. DDD er en internasjonal måleenhet for antatt gjennomsnittlig døgndose av et legemiddel bruk ved preparatets hovedindikasjon for voksne. Vi bruker DDD blant annet for å sammenlikne legemiddelbruk over tid.

I perioden fra 2010 til 2021 har forbruket økt med 17 prosent per innbygger. Hvis vi bare ser på bruken av reseptpliktig legemidler har bruken økt med 27 prosent per innbygger.

Deler av økningen kan forklares med endret alderssammensetning i befolkningen. Eldre mennesker bruker vesentlig mer legemidler enn yngre. Fra 2010 til 2021 har folketallet i Norge økt med 11 prosent, mens befolkningen over 70 år har økt med 34 prosent.

Figuren viser en reduksjon av salg av reseptfrie legemidler fra apotek. Årsaker til dette er at andelen av reseptfrie legemidler som selges utenom apotek har økt og at enkelte kosttilskudd som tidligere var klassifisert som legemidler nå er klassifisert som handelsvarer.

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring