Gå til innholdet

INFLUENSAVAKSINERING PÅ APOTEK

Influensa rammer 5-10 prosent av befolkningen hver sesong, det tilsvarer opp mot 500 000 nordmenn. De fleste blir friske etter en uke, men ca. 5 000 personer blir innlagt på sykehus hver sesong. Du kan ta influensavaksinen på de aller fleste apotek over hele landet - uten resept fra legen.

HVORFOR SKAL DU VAKSINERE DEG?TILHØRER DU RISIKOGRUPPEN?
Totalt er det ca. 1,6 million mennesker i Norge som har økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan gi økt risiko for å få lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen. Helsegevinstene kan derfor være store dersom du vaksinerer deg. 

 

DU BØR IKKE TA VAKSINEN DERSOM DU HAR FEBER
Dersom du har feber er det et tegn på at immunsystemet jobber med å slå ned en infeksjon. Vaksinasjon bør derfor utsettes hvis du føler deg syk og er medtatt.  

BIVIRKNINGER
De aller færreste opplever bivirkninger, men influensavaksine kan gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer sjelden (Kilde: FHI)

HVEM KAN TA INFLUENSAVAKSINE PÅ APOTEK?Følgende grupper kan ta influensavaksinen på apotek: 

 • Alle personer over 12 år

Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine spesielt til: 

 • Alle personer fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svanger-skapsuke
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Og personer med

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, lever- eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom/skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

I tillegg anbefales helsepersonell med pasientkontakt​ å vaksinere seg mot sesonginfluensa.INFLUENSAVAKSINE PÅ APOTEK - UTEN RESEPT FRA LEGEN

Du trenger ikke resept fra legen din. Bare gå inn på ditt nærmeste apotek som tilbyr influensavaksine. Du må betale for vaksinen, selv om du har frikort. 

Husk at du må vente i 20 minutter etter at vaksinen er satt. 

Apotekforeningen © 1999-2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse