Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Capgemini tildeles kontrakt om å utvikle apotekenes nye bransjesystem

Apotekforeningens styre har i dag vedtatt at kontrakten om utvikling av nytt bransjesystem for apotekene tildeles Capgemini Norge AS.


Jostein Soldal
28. september 2017

Bransjesystemet skal ta hånd om resepthåndtering, refusjon og rapportering i apotekløsningene. I tillegg skal det lages helt nye felles løsninger for journalføring, farmasøytiske tjenester og informasjon/rådgivning i apotek.

Kontrakten inkluderer også drift og forvaltning av dagens IT-løsning for apotek inntil denne avløses av nytt bransjesystem.

Sammen med apotekbransjen har Apotekforeningen og datterselskapet DIFA jobbet i over ett år med å anskaffe det nye bransjesystemet. Anskaffelsen er gjennomført som konkurransepreget dialog i samsvar med regelverket om offentlige anskaffelser, hvor kravspesifikasjonen er laget i dialog med de leverandørene som ble valgt ut i desember 2016.

Capgemini kjøper samtidig IT-selskapet Espire AS, som har utviklet dagens IT-løsning med programvaren FarmaPro og kommunikasjonsløsningen Norsk Apoteknett. Dette er løsninger som i dag benyttes av alle landets apotek. Espire eies av DIFA as, et datterselskap av Apotekforeningen.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring