Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Dette gjør apotekene for å hindre smitte

Apotekene i Norge har blitt enige om felles smittevernråd. Rådene beskriver hvordan apotekene ønsker at kundene skal forholde seg, og hva de ansatte i apotek kan gjøre for å redusere smittefaren.


Apotekforeningen
20. mars 2020

Smittevernrådene i apotek er basert på enighet i Apotekforeningens fagutvalg, der representanter fra alle de store medlemsgrupperingene i Apotekforeningen sitter.

Smittevernrådene i apotek er basert på enighet i Apotekforeningens fagutvalg, der representanter fra alle de store medlemsgrupperingene i Apotekforeningen sitter.

Vendil Åse

Vis Skjul bildetekst

Rådene blir oppdatert ved behov. Under følger er smittevernrådene apotekene nå skal følge. 

Antall kunder i apoteket

 • «Avstandsregelen» som anbefaler at det er 1-2 meter mellom hver person skal tilstrebes gjennomført i apotek. Det gir behov for å begrense antall kunder som oppholder seg i apoteket samtidig. Apotekenes kundeareal varierer og hvert apotek må derfor gjøre sine egne vurderinger. Mange apotek har satt en maksgrense på 5 kunder i apoteket samtidig.

 

Reduser åpningen på inngangen

 • Smalere inngangsparti øker sjansen for at kundene ser og leser oppsatte informasjonsplakater med «nye råd» i apoteket. Hvis du ikke kan justere døråpningen, kan du sette opp kampanjebord eller lignende for å redusere den.

 

Skille inngang og utgang

 • Har apoteket bredt inngangsparti kan du eventuelt forsøke å styre kundestrømmen. Du kan lage et skille f.eks. med et kampanjebord og merke inngang og utgang med plakater og/eller med fargerike tape-piler på gulvet.

 

Hjelp til å styre kundestrømmen

 • Det kan være til god hjelp å plassere en person ved apotekets inngang som kan hjelpe til med å organisere kundene og passe på at det ikke blir for mange kunder i apoteket samtidig. Kanskje kan kjøpesenterets vektere hjelpe til, eller kanskje har apoteket eller apotekkjeden mulighet til å gjøre avtale med annet vaktpersonale.

 

Flaske med hånddesinfeksjon ved inngangen

 • Sett frem hånddesinfeksjon ved inngangen. Heng opp plakat som ber kundene om å utføre håndhygiene (bruke hånddesinfeksjon) når de kommer inn i apoteket.

 

Marker avstandsregelen på gulvet

 • Forsøk å hjelpe kundene til å overholde avstandsregelen. Sett farget tape på gulvet inne i apoteket der det kan oppstå kø, f.eks. foran reseptur og kassepunkter, evt. også på utsiden av apoteket.

 

«Ikke ta på varer du ikke skal kjøpe»

 • Oppfordre kundene til ikke å ta på varer de ikke skal kjøpe. Dette er samme regel som gjelder i matbutikker (plakat finnes på Mattilsynets hjemmeside).

 

Kontanter

 • Unngå kontanter hvis mulig. Oppfordre kundene til kontaktløs betaling.

 

Utfør håndhygiene ofte

 • Grundig håndvask er det beste smitteverntiltaket du kan gjøre. Vask derfor hendene godt og ofte, selv om det er køer i apoteket.
 • Hånddesinfeksjon. Ha hånddesinfeksjon tilgjengelig mange steder i apoteket. Hånddesinfeksjon skal brukes innimellom, men håndvask med vann og såpe er mest effektivt.
 • Forklar kundene at dette er et viktig tiltak for å holde apoteket smittefritt. Les mer om håndvask, hånddesinfeksjon og hanskebruk her: https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/.

 

Hansker

 • Ingen smittevernretningslinjer anbefaler apotekpersonale å benytte hansker ved vanlige apotekprosedyrer.
 • Husk riktig bruk av hansker
 • Utfør håndhygiene både før og etter bruk av hanskene.
 • Brukte hansker kastes i vanlig søppel.

 

Munnbind

 • Ingen smittevernretningslinjer anbefaler apotekpersonale å benytte munnbind eller masker ved vanlige apotekprosedyrer. Bruk avstandsregelen, 1-2 meter mellom hver person.

 

Signaturpad og betalingsterminal mv

 • Det er gitt fritak for bruk av signaturpad ved reseptekspedisjon. Benytt koden "kunden ikke i stand til å signere". Anbefal kunder å bruk kontaktløs betaling.
 • Forsøk å unngå å berøre pasienters id-kort, mobiltelefoner mv.
 • Forsøk å unngå bruk av kontanter.

 

Signering ved hjemleveranser

 • Ved hjemleveranse ved hjelp bud, er det gitt fritak for kundesignering på ordreseddel. Budet kan signerer på vegne av kunden ved utlevering.

 

Renhold i apoteket

 • Vær nøye med renholdet, og vurder om det er nødvendig å forbedre dette.
 • Rengjør flater ofte, spesielt flater som berøres av mange, f.eks. signatur-pad, kølappautomat, benken i reseptur og kasseområde, tastatur, plexiglass mv.
 • Ikke bruk spritbaserte vaske-/desinfeksjonsmidler på plexiglass.

 

Selvvalget

 • Stenging av selvvalget er ikke et relevant smitteverntiltak, men kan vurderes dersom det skulle være nødvendig av kapasitetshensyn. 
   

Tjenester i apotek

Tjenester i apotek gjennomføres i den grad kapasiteten tillater det.

Inhalasjonsveiledning

 • Tjenesten gjennomføres bak plexiglass eller i god avstand, 1-2 meter fra kunde.
 • Bruk av munnbind kan vurderes dersom man ikke kan gjennomføre tjenesten bak pleksiglass.
  • Husk riktig bruk av munnbind
  • Utfør håndhygiene både før og etter bruk av munnbind/maske
  • Brukte munnbind/masker kastes i vanlig søppel.
 • Bruk din personlige demo-inhalator.
 • Unngå å berøre kundens inhalator.
 • Utfør håndhygiene både før og etter gjennomført veiledning.

 

 Medisinstart

 • Samtalene gjennomføres per telefon.

 

Vaksinasjon

 • Gjør klart det du kan før kunden tas med inn på informasjonsrommet.
 • Hold avstand til kunden når dere gir informasjon om vaksinen.
 • Utfør håndhygiene både før og etter gjennomført vaksinasjon.
 • Bruk av hansker og munnbind er normalt ikke nødvendig.
 • Rengjør overflater på bord/benk, armlener og andre flater kunden har berørt.

 

Overvåking i LAR

 • Overhold den generelle avstandsregelen på 1-2 meter.
 • Utfør håndhygiene etter gjennomført overvåking.
 • ​Rengjør overflater på bord/benk, armlener og andre flater kunden har berørt.

 

Ved istandgjøring av anbrudd

 • Bruk hansker ved istandgjøring av anbruddspakninger dersom du må telle/håndtere «løse» tabletter.
 • ​Utfør håndhygiene både før og etter bruk av hansker.

TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring