Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Farmasøyt + lege = sant

– Når jeg er ferdig utdannet lege ønsker jeg å bli flink til å oppsøke hjelp fra farmasøyter for å finne den beste behandlingen for mine pasienter, sier Rebekka Grimsøen, medisinstudent ved Universitetet i Oslo.


Anders Dahl
25. november 2019

I oktober fikk 52 farmasi- og medisinstudenter en innføring i legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og avmedisinering, samt skjønne hvordan disse tiltakene bygger på hverandre.

I oktober fikk 52 farmasi- og medisinstudenter en innføring i legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og avmedisinering, samt skjønne hvordan disse tiltakene bygger på hverandre.

Hege Helm

Vis Skjul bildetekst

26. oktober deltok hun på et seminar om tverrprofesjonell samlæring for medisin- og farmasistudenter. Der fikk 52 farmasi- og medisinstudenter en innføring i legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og avmedisinering, samt skjønne hvordan disse tiltakene bygger på hverandre. Målet er at studentene skal få en bedre forståelse for hverandres kunnskap og kompetanse.

– Seminaret ga meg en grundig innføring i hvordan man strukturerer en legemiddelgjennomgang, samt hvilke verktøy og hjelpemiddel vi har til rådighet for å gjøre en god vurdering med tanke på rasjonell legemiddelbruk. Dosejustering, riktig valg av legemiddel, manglende legemidler og avmedisinering var problemstillinger vi fikk prøve oss på ved å jobbe med kasuistikker i grupper, sier Linn Pedersen, farmasistudent ved Universitetet i Bergen.

Hun skulle gjerne hatt enda mer denne typen gruppearbeid i studieplanen.

– Deltakelse på seminaret gjør at jeg føler meg mye bedre rustet til å ta fatt på lignende oppgaver i arbeidslivet, sier hun.

Ønsker mer samarbeid mellom leger og farmasøyter
Statens legemiddelverk og Norsk Farmasøytisk Selskap har igjennom flere år ønsket en større grad av tverrfaglig samarbeid for å øke pasientsikkerheten.

– Undervisningen på dette feltet har til nå vært mangelfull. Vi fant ut at det å trene farmasi- og legestudenter i å samarbeide om legemiddelgjennomganger og avmedisinering er en god begynnelse. Vårt mål er å få dette inn i studiet for farmasi og medisin, slik at vårt arbeid blir overflødig, sier Hege Helm, som er daglig leder i Norsk Farmasøytisk selskap og en av ildsjelene bak seminaret.

Medisinstudenten er enig med henne i at mer samarbeid er fremtiden for norsk helsevesen.

– Jeg som medisinstudent tenker jeg det er gull verdt å kunne samarbeide med farmasøyter! De bidrar med mye kunnskap leger ikke har. Jeg håper at det innen den tid jeg skal ut og jobbe som lege er enda flere plattformer der leger og farmasøyter kan samarbeide om medisinlistene til pasientene. Jeg tror pasientene vil føle seg tryggere dersom de vet at både legen og farmasøyten er enige om hvilke medisiner de skal gå på, og i hvilken dose, sier Grimsøen.

Farmasistudent Linn Pedersen synes også det er veldig positivt med et tett samarbeid.

– Jeg tror at tverrprofesjonelt samarbeid som dette bidrar til gjensidig respekt og innsyn i andre profesjoners kunnskap og arbeidsoppgaver. Dette kan forhåpentligvis føre til bedre samhandling, som til slutt kommer våre pasienter og kunder til gode. Det å jobbe sammen, se hvordan vi har både like og forskjellige tilnærminger til problemer og løsninger er veldig lærerikt, sier hun.

Pedersen tror at samarbeid slik som dette kan være med på å minske gapet mellom de to yrkesgruppene i fremtiden.

Nyere stortingsmeldinger om legemidler, primærhelsetjenesten og samhandlingsreformen legger også politiske føringer for mer samarbeid mellom ulike helseprofesjoner.

– Stadig flere sykehus og kommuner ansetter kliniske farmasøyter, og samarbeidet med legene fungerer godt, sier Hege Helm.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring