Gå til innholdet
Fra utlandet

Felles ressursside mot koronaviruset hjelper europeiske farmasøyter

Farmasøyter over hele Europa står nå i frontlinjen mot det nye koronaviruset. De gjør alt som er i deres makt for å hjelpe kundene sine. Nå får de støtte av en felles europeisk ressursside for farmasøyter.


Anders Dahl
20. mars 2020

Farmasøyter over hele Europa får nå hjelp av en felles ressursside i kampen mot koronaviruset.

Farmasøyter over hele Europa får nå hjelp av en felles ressursside i kampen mot koronaviruset.

Vis Skjul bildetekst

Apotekenes samfunnsoppgave er å levere ut medisiner, gi god informasjon og veilede brukerne, slik at deres behov blir godt ivaretatt. Dette gjelder ikke minst nå som verden står overfor store internasjonale utfordringer med COVID-19. Derfor har den europeiske apotekforeningen PGEU opprettet en nettsidesom gir farmasøyter over hele Europa innsikt i roller og forpliktelser, samt nyttig informasjon i kampen mot viruset. PGEU mener at denne siden kan være til god hjelp for farmasøytene når de videreformidler informasjon om sykdommen. 

- I den spesielle helsesituasjonen vi er inne i nå spiller apotekene en viktig rolle for å skape trygghet i lokalmiljøet. Farmasøytene sitter på masse god kunnskap om legemidler som de deler med allmennheten, og det bidrar til å unngå unødvendig redsel i samfunnet. I tillegg avlaster de et allerede presset helsevesen, sier PGEU-president Duarte Santos. 

Internasjonal krise 

Nettsiden gir også en oversikt over hvilke tiltak apotekene i de forskjellige landene i Europa har igangsatt. Ser vi på våre naboland, så har de gjort mye av det samme som er blitt gjort i Norge. 

I Danmark kan du f.eks. ikke kjøpe mer reseptbelagte legemidler på apoteket enn det du normalt bruker, og apotek vil ikke dele ut mer enn en pakke reseptfrie medisiner per kunde. Avgjørelsen er tatt for å unngå hamstring.

I Finland prøver de også å stoppe at folk hamstrer legemidler, og ber folk begrense sine innkjøp. Apotekene anbefales f.eks. å kun selge en pakke med febernedsettende legemiddel til hver kunde. 

Svenske myndigheter valgte lenge en annen strategi enn sine naboland. Det gjorde at foreningen for svenske farmasøytene og landets apotekforening sendte et felles brev til myndighetene med spørsmål angående deres rolle i forbindelse med koronautbruddet.  

- Vi er overbevist om at Sveriges mer enn 1400 apotek og over 5000 kvalifiserte farmasøyter kan bidra i større grad. Apotek har en viktig rolle, og vi ønsker derfor et økt samarbeid med myndighetene, sier Johan Wallér, administrerende direktør i Sveriges Apoteksförening.

Unngå smitte i apotek 

Farmasøyten er ofte et kontaktpunkt mellom kunden og helsevesenet, og de spiller således også en viktig rolle i håndteringen av COVID-19. På lik linje med annet helsepersonell må de beskyttes mot høy risiko for å bli utsatt for viruset. Samtidig er det også viktig å huske på at mange kunder som kommer innom apoteket også har en annen sykdom som gjør dem ekstra utsatt om de blir smittet. Det er derfor viktig at alle som går innom et apotek gjør sitt for å unngå at apotekene blir smittekilder, så de kan holde oppe og gjøre sitt samfunnsoppdrag. Dette understreker PGEU i en pressemelding.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring