Gå til innholdet
Fra utlandet

Medisinstart setter Norge på verdenskartet

– Dokumenter og evaluer alt du gjør, og tenk langsiktig.


Jostein Soldal
11. september 2017

Anne Berit Walter fra Høyskolen i Oslo og Akershus og Per Kristian Faksvåg fra Apotekforeningen er i FIP med erfaringer fra Norge, med henholdsvis hvordan man løser farmasøytmangel i Norge og verktøykasse for nye apotektjenester.

Anne Berit Walter fra Høyskolen i Oslo og Akershus og Per Kristian Faksvåg fra Apotekforeningen er i FIP med erfaringer fra Norge, med henholdsvis hvordan man løser farmasøytmangel i Norge og verktøykasse for nye apotektjenester.

Jostein Soldal

Vis Skjul bildetekst

Rådet kom fra fagdirektør Per Kristian Faksvåg da han la frem Apotekforeningens verktøykasse for nye apotektjenester for opp mot 200 tilhørere på den internasjonale farmasiorganisasjonens (FIPs) kongress i Seoul i Sør-Korea.

– Ha en langsiktig plan, men være fleksibel og grip mulighetene som byr seg. Ha selvtillit og tro på at apotekene kan gjøre en forskjell for pasientene. Ha tro på farmasøytenes kompetanse, og sett i gang, oppfordret Faksvåg.

Fagdirektøren fra Norge holdt et av hovedinnleggene under seksjonen som handlet om pasientenes behov. Det store spørsmålet han skulle besvare, var: Hvor skal man starte?

Selv stilte Faksvåg spørsmålet: Hvordan kan farmasøytene bidra enda mer til å hjelpe pasientene til riktig legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet? I innlegget trakk han linjene tilbake til apotekenes informasjonskampanje om nye blodfortynnende legemidler i 2013. Derfra gikk veien videre til pilotstudien for Medisinstart, forskningsprosjektet om Medisinstart, og frem til vi nå forhåpentligvis står ved terskelen til å innføre Medisinstart i apotekene med offentlig finansiering.

– Tjenesten Inhalasjonsveiledning til pasienter som bruker inhalatorer for behandling av astma og kols, kom på plass svært raskt når den først fikk offentlig finansiering. Den raske implementeringen skjedde takket være en godt samordnet bransje som samarbeidet om opplegget, samt en sterk koordinering fra bransjeforeningen. I løpet av fem måneder var vi klare til å innføre tjenesten i alle apotek. På et og et halvt år har mer enn 70 000 pasienter fått denne veiledningen i apotek, fortalte Faksvåg.

Han mener apotekene gjennom Inhalasjonsveiledning har vist at de har evne til å iverksette tjenester med høy kvalitet både raskt og effektivt, noe myndighetene bør benytte seg av og innføre Medisinstart.

Norsk farmasøytmangel
Interessen for norsk farmasi er stor på årets FIP-kongress.

Anne Berit Walter fra Høyskolen i Oslo og Akershus og leder for profesjonsrådet for farmasiutdanningene i Norge, sto på talerstolen og fortalte om hvordan Norge prøver å løse mangelen på farmasøyter. Hun pekte blant annet på at det over de siste ti årene har vært en betydelig økning i antallet farmasøyter som utdannes, med at det likevel er for få norske farmasøyter.

– En del av løsningen vil være å øke antallet studieplasser. I dag henter Norge omtrent halvparten av de nye farmasøytene som trengs fra andre europeiske land som for eksempel Serbia, Portugal og Sverige, sa hun. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring