Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Apotekene kan bidra til krisehåndtering

Apotekene har sikret befolkningen tilgang til legemidler, medisinsk forbruksmateriell og andre apotekvarer under pandemien. Men bransjen etterlyser bedre dialog med helsemyndighetene før, underveis og i etterkant.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
11. juni 2021

Vi ønsker dialog med myndighetene for å planlegge for fremtidige pandemier eller andre kriser, slik at apotekbransjen kan avlaste offentlig helsetjeneste og bidra best mulig, sier Per T. Lund. i Apotekforeningen

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

Det skriver Apotekforeningen i sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet om myndighetenes håndtering av koronapandemien.

– Under hele pandemien har apotekene vært åpne og tilgjengelig for publikum. Apotek og grossister har fulgt opp myndighetenes beslutninger, og legemiddelforsyningen har fungert som normalt, sier administrerende direktør i Apotekforeningen Per T. Lund.

Uklar plassering av ansvar

Koronakommisjonens rapport peker på at diffus ansvarsplassering har vært en utfordring under pandemien:

«Helsedirektoratet har ifølge planverket ansvar for å koordinere arbeidet med forsyningssikkerhet av legemidler i samarbeid med andre aktører som Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetakene og kommunene. Å få ansvar for å koordinere noe i samarbeid med andre, er etter vår vurdering en for vag ansvarsplassering når det er snakk om krisehåndtering.»

Apotekforeningen har gjentatte ganger etterlyst en bedre dialog med helsemyndighetene for at apotekene kan gi et viktig bidrag til håndtering av pandemien. Uklar ansvarsfordeling kan være én av flere forklaringer på mangelfull dialog, står det i høringssvaret.

– Apotekforeningen er enig i at det er viktig å ha en klar og entydig ansvarsplassering både for planlegging og beredskapsarbeid, og for gjennomføring av tiltak under en pågående krise. Vi ønsker dialog med myndighetene for å planlegge for fremtidige pandemier eller andre kriser, slik at apotekbransjen kan avlaste offentlig helsetjeneste og bidra best mulig, sier Lund.

Mindre reell legemiddelmangel

Under hele pandemien har legemiddelforsyningen fungert som normalt. Utredningen slår fast at det ikke oppsto økt reell mangel på legemidler i løpet av 2020.

I Høringssvaret fra Apotekforeningen står det at "etablering av beredskapslagre hos legemiddelgrossistene sikrer rullerende lagre og dermed relativt lave kostnader for det offentlige, samtidig som det er et viktig bidrag til forsyningssikkerheten for legemidler både for primær- og spesialisthelsetjenesten."

Norske apotek er pålagt leveringsplikt for legemidler som ikke blir fremstilt industrielt. Dette har apotekbransjen løst gjennom en egen serviceproduksjonsordning. Denne ordningen bør inngå i myndighetenes beredskapsplanlegging mener Apotekforeningen i høringssvaret.

Ulike tiltak fra apotekene

– Apotekforeningen har vært i dialog med myndighetene om å etablere et system som kan gi løpende og oppdatert lagerdata. En slik løsning ville gitt myndighetene et svært godt beslutningsgrunnlag, men Apotekforeningen har ennå ikke fått til tilbakemelding med avklaring på dette forslaget, avslutter Lund.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relatert InnholdApotekforeningens høringssvar

Les hele her

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring