Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Apotekforeningen tydeliggjør sin posisjon innen e-helse

Den digitale utviklingen i helsesektoren påvirker også apotekbransjen. Apotekforeningen ønsker å ta en aktiv rolle i utviklingen av e-helsepolitikk og nasjonale e-helseløsninger, samt tilrettelegge for digitalisering og nye tjenester i apotek.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
2. oktober 2020

– For å bidra til gjennomslag i utvikling av e-helsepolitikk og -løsninger skal vi være en konstruktiv og synlig aktør, sier direktør for e-helse Anne-Lise Härter.

– For å bidra til gjennomslag i utvikling av e-helsepolitikk og -løsninger skal vi være en konstruktiv og synlig aktør, sier direktør for e-helse, Anne-Lise Härter.

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

E-helse, eller bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren, blir ofte trukket frem som et av de viktigste virkemidlene man har for å kunne levere gode helsetjenester i fremtiden. Ny teknologi vil endre måten helsetjenesten behandler pasienter på og hvordan de følges opp i etterkant av behandling.

–  Legemiddelhåndtering er en viktig del av pasientbehandlingen, og en av apotekenes viktigste oppgaver. E-helse bidrar til å øke kvaliteten i behandlingen og gir bedre pasientsikkerhet, sier Anne-Lise Härter, direktør for e-helse i Apotekforeningen.

E-helse vil også åpne for nye forretningsmuligheter for apotekbransjen, og gi muligheter for å effektivisere apotekdriften. Men utviklingen kan også by på utfordringer.

– Digitaliseringen i apotekbransjen kan også medføre økte kostnader. For eksempel gjennom betaling til nasjonal e-helseutvikling og strengere krav til håndtering av informasjonssikkerhet og personvern i apotekenes egne IT-løsninger, sier Härter.

Økt forståelse for e-helse
Apotekforeningen har tatt initiativ til å utarbeide et eget posisjonsdokument for e-helse. Dette beskriver hvilken posisjon Apotekforeningen ønsker å ta på området for å sikre at apotekenes interesser best kan ivaretas. Dokumentet tydeliggjør apotekbransjens ambisjon, strategi og mål innen e-helse, og støtter opp under det overordnede posisjonsdokumentet Apotekforeningen utarbeidet høsten 2019.

– Posisjonsdokumentet er utarbeidet i tett samarbeid med medlemmene våre, og vi har fått innspill fra våre viktigste interessenter. Arbeidet med dokumentet har bidratt til å skape økt forståelse for hvordan e-helse kan støtte apotekene i å løse sitt samfunnsoppdrag, sier Härter.

Konstruktiv aktør
Posisjonsdokumentet for e-helse har to hoveddeler. Den første delen beskriver nasjonale strategier og føringer, samt overordnede teknologitrender. Den andre delen beskriver nåsituasjonen for Apotekforeningen innen e-helse og hvilken posisjon Apotekforeningen ønsker å ta.

– For å bidra til gjennomslag i utvikling av e-helsepolitikk og -løsninger skal vi være en konstruktiv og synlig aktør i arbeidet med å forbedre legemiddelhåndteringen, pasientsikkerheten og tilgjengeligheten til helsetjenester, sier direktøren for e-helse.  

Härter forteller at Apotekforeningen skal ha god dialog med myndighetene, delta i relevante prosjekter og styringsgrupper og være en aktiv bidragsyter i høringer og innspillsrunder. Høringen om nye e-helselov i Stortinget i oktober er viktig for bransjen.

Hun legger spesielt vekt på at Apotekforeningen nå har fått en plass i Nasjonal styringsmodell for e-helse og i programstyret for Legemiddelprogrammet i regi av Direktoratet for e-helse.

– Begge disse arenaene er svært viktige for å ha et ord med i laget når e-helsepolitikk og nasjonale føringer legges. Målet er å være en tydelig stemme for apotekene inn i disse foraene, avslutter Härter.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relatert InnholdPosisjonsdokument: E-helse i apotekbransjen

Du kan laste ned rapporten her

Les mer

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring