Gå til innholdet
Helsepolitikk

Høringssvar: Det haster å gi apotekfarmasøytene rekvireringsrett

Det er positivt at helseministeren åpner for å gi farmasøyter rekvireringsrett for covid-19-vaksine. Endringene må tre i kraft raskt slik at kommuner og apotek kan starte planleggingen.


Jostein Soldal
24. februar 2021

– Det er ingen grunn til å vente med å la apotekfarmasøytene få rekvirere covid-19-vaksiner, mener Hanne Andresen i Apotekforeningen.

– Det er ingen grunn til å vente med å la apotekfarmasøytene få rekvirere covid-19-vaksiner, mener Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

– Vi gir full støtte til forslaget om å gi farmasøyter rett til å rekvirere covid-19-vaksiner. Men det er ingen grunn til å vente med å la endringen tre i kraft. Både kommuner og apotek trenger tid til å planlegge vaksinering, og da er rekvireringsrett en viktig premiss for planleggingen, mener fagdirektør Hanne Andersen i Apotekforeningen.

Rekvireringsrett vil gi kommuner og apotek mulighet til å etablere samarbeidsordninger før de større volumene av Covid-19 vaksiner kommer til landet og massevaksinering startes. Det er viktig både for kommunene og apotekene at rammene for samarbeid om vaksinasjon er etablert, skriver Apotekforeningen i sitt høringssvar.

– I over 900 apotek er det 2 000 farmasøyter som har kvalifisert seg til å rekvirere vaksine mot sesonginfluensa. Dette er et godt grunnlag for rekvirering av vaksiner mot covid-19 også. Det er allerede flere kommuner som ønsker å benytte seg av apotekenes hjelp med å sette vaksiner. Det blir enklere om apotekfarmasøytene også kan rekvirere vaksinene, sier Andresen.

Apotekforeningen har vært i kontakt med både små og store kommuner som er interessert i bistand.

Grundig opplæring av ansatte
All rekvirering og vaksinering i apotek og innleie av vaksinatører fra apotek vil foregå etter avtale med den enkelte kommune, i henhold til vaksineprogramforskriften. Sentrale myndigheter må legge til rette for at kommunene på en enkel og ubyråkratisk måte kan ta i bruk apotekenes ressurser.

For å sikre høy kvalitet på apotekenes covid-19-vaksinetjenester ferdigstiller apotekbransjen nå et nytt felles opplæringsprogram som dekker både rekvirering og administrering av covid-19-vaksiner i apotek. I dette inngår blant annet en nyutviklet opplæringspakke om anafylaktiske reaksjoner og hvordan slike reaksjoner skal håndteres i apotek, samt et kurs om opptrekk av vaksiner fra hetteglass.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringsnotatet at farmasøyter med eierskap i apotek ikke kan få rekvireringsrett for covid-19-vaksine. Apotekforeningen er sterkt uenig i dette. – Vi kan ikke forstå at eierskapsargumentet er relevant i dagens situasjon der regjeringens mål er å få vaksinert flest mulig raskest mulig, sier Andresen.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring