Gå til innholdet
Helsepolitikk

Nordmenn ønsker helsehjelp på apotek

To av tre ønsker at apotekene får tilby flere helsetjenester, slik at man ikke må oppsøke fastlegen for enkel helsehjelp.


Martin Grevstad
28. mars 2017

– Det er mange gode grunner til at fastlegen skal være et nav for pasienten. Men det betyr ikke at de «eier» pasienten, sier Per T. Lund.

– Det er mange gode grunner til at fastlegen skal være et nav for pasienten. Men det betyr ikke at de «eier» pasienten, sier Per T. Lund.

Espen Solli

Vis Skjul bildetekst

Tall fra Kantar TNS’ Helsepolitiske barometer viser at folks syn på apotek er positivt. Hele 87 prosent av befolkningen opplever at de får gode råd om legemidler og hvordan de skal brukes når de oppsøker apoteket. 66 prosent heller vil ta enkle helsespørsmål opp med farmasøyten enn med fastlegen.

– Det er mange gode grunner til at fastlegen skal være et nav for pasienten. Men det betyr ikke at de «eier» pasienten. Vi må tørre å spørre hva som er mest mulig effektiv ressursutnyttelse, og vi må ikke minst tørre å spørre pasienten selv. Og da svarer to av tre at de ønsker seg flere helsetjenester i apotek, sier administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund om tallene fra Helsepolitisk barometer.

Farmasøyter er svært kompetente
I følge undersøkelsen er det en signifikant økning siden i fjor av andelen som ønsker flere helsetjenester i apotek. Og det folk ønsker mest er å kunne måle kolesterol og blodtrykk – i tillegg til god oppfølging av legemiddelbruken sin.

Lund mener resultatene stemmer godt overens med tilbakemeldingene Apotekforeningen får fra publikum.

– Kundene opplever at rådene de får på apotek, holder høy kvalitet. Det viser våre undersøkelser, og det bekreftes også i denne undersøkelsen. Det arbeider 4 000 farmasøyter på apotek, og disse har studert legemidler i tre eller fem år. Farmasøyter er samfunnets legemiddeleksperter, og de har alle forutsetninger for å gi gode råd om legemidler og bruken av dem, sier Lund i Apotekforeningen. 

Lund tror tilgjengelighet også er en viktig faktor for at folk ønsker helsehjelp på apotek.

– Med 900 apotek fordelt over hele landet er apotekene landets mest tilgjengelige sted hvor du kan få råd og veiledning fra helsepersonell uten timebestilling - de fleste steder fra tidlig morgen til langt på kveld. Legger du til at veldig mange også har høy tillit til apotekene, så tror jeg det forklarer litt om hvorfor stadig flere ønsker helsehjelp på apotek, sier Lund.

Apotekforeningen håper myndighetene ser det samme.

– Å bruke apotekene er dokumentert god samfunnsøkonomi. Det har folket i denne undersøkelsen bekreftet at de er klare for. Det bør også de som har ansvaret for folkehelsen vår – og pengene vi bruker på den – gjøre noe med.

 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring