Gå til innholdet
Helsepolitikk

Staten lager trøbbel for minstepensjonistene

Minstepensjonister får automatisk frikort på blåreseptmedisin. Men for å slippe å betale egenandelen, må apoteket kunne få bekreftet at kunden faktisk er minstepensjonist. Det er ikke alltid så enkelt.


Jostein Soldal
8. mai 2017

Apotekbransjen har hatt tett dialog med Helsedirektoratet, Helfo og NAV om problemene, uten at det så langt er funnet en løsning på de tekniske utfordringene.

Apotekbransjen har hatt tett dialog med Helsedirektoratet, Helfo og NAV om problemene, uten at det så langt er funnet en løsning på de tekniske utfordringene.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Egenandelsspørring er et system der apotekene skal kunne slå opp i NAVs system for å få bekreftet om kunden er minstepensjonist eller om de har nådd frikortgrensen. Siden systemet ble satt i drift for seks år siden, har det vært utilgjengelig for apotekene i mange og kortere og lengre perioder. Når apoteket spør, får de ingen svar.

– Det er veldig frustrerende når spørringen feiler. Det skjer helt uten forvarsel og kan vare i mange timer. Problemet er størst for minstepensjonistene, som må gå tomhendt fra apoteket. Uten dokumentasjon på status som minstepensjonist, må vi kreve at de betaler egenandelen av egen lomme. Det er det mange som ikke ønsker, eller har råd til, forteller apoteker Øistein Thomassen på Liseapotekene Slependen.

Hovedregelen når Egenandelsspørring er utilgjengelig, er at apoteket må kreve egenandelen betalt av kunden. Kunden må deretter kreve beløpet tilbakebetalt fra Helfo.

Gjør det vanskelig for pasientene
– Dette er ikke i tråd med den kundeservicen vi ønsker å yte i apotekene. Dette er trøblete for apotekene, og ikke minst for pasientene. De risikerer å måtte legge ut flere tusen kroner, penger det kan være krevende å skaffe for en minstepensjonist. Alternativet er at kunden kommer tilbake til apoteket senere, i håp om at egenandelsspørringen virker da, sier Terje Wistner, direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen.

– Problemet blir bare større utover året, når flere når egenandelstaket, og egentlig ikke skal betale egenandel på blåresept-legemidlene sine. Kundene blir frustrerte og lurer på hvorfor vi ikke klarer å finne informasjonen om at de har frikort. Det er vi i apotekene som blir syndebukken, mens feilen egentlig ligger i statens systemer. Det haster med å få løst dette problemet, sier Thomassen.

Apotekbransjen har hatt tett dialog med Helsedirektoratet, Helfo og NAV om problemene, uten at det så langt er funnet en løsning på de tekniske utfordringene. Problemet har vært forsøkt løst ved hjelp av endringer i apotekenes ekspedisjonssystem, men uten hell. Problemet ligger på myndighetssiden.

– Digitale løsninger som bare virker delvis, er nesten verre enn de gamle manuelle løsningene. Tidligere hadde minstepensjonistene et dokument fra NAV som bekreftet retten til egenandelsfritak. Dette får de ikke lenger, fordi myndighetene forutsetter at de tekniske løsningene virker. Når det faktisk ikke er tilfellet, må de finne andre akseptable løsninger. Situasjonen vi har nå resulterer i mye ekstraarbeid for apotekene, og store ulemper for en sårbar kundegruppe, sier Wistner. 

– Det er veldig frustrerende når spørringen feiler. Problemet er størst for minstepensjonistene, som må gå tomhendt fra apoteket, sier apoteker Øistein Thomassen.

Privat


TILBAKE

Apotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse