Gå til innholdet
Statistikk

Mange hjertepasienter får oppstartsveiledning

Ved fjorårets slutt var det gjennomført over 10 000 Medisinstart-samtaler i apotek. Samtalene hjelper hjerte-/karpasienter å komme godt i gang med legemiddelbehandlingen.


Anders Dahl
25. mai 2020

I 2019 ble det gjennomført over 10 000 Medisinstart-samtaler i apotek.

I 2019 ble det gjennomført over 10 000 Medisinstart-samtaler i apotek.

Vis Skjul bildetekst

Medisinstart, også kalt oppstartsveiledning, er en tjeneste som hjelper pasienter med bedre etterlevelse av legemiddelbehandlingen. Pasienten får tilbud om to oppfølgingssamtaler med en sertifisert tjenestefarmasøyt på apoteket. Målet med tjenesten er å øke motivasjonen til å følge behandlingen legen har foreskrevet, avklare spørsmål, gi praktiske råd og tips og oppklare eventuelle bekymringer knyttet til bruken.

- Medisinstart er en offentlig finansiert tjeneste for de som nylig har startet med en hjertemedisin. Apotekene har tilbudt tjenesten siden mai 2018. De fleste samtalene handler om å motivere for bruk, drøfte bekymringer og å foreslå lindring av bivirkninger, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

I 2018 og -19 ble det gjennomført 10 563 Medisinstart-veiledninger i apotekene.

I 8 av 10 samtaler ønsker pasientene å få vite mer om medisinen, slik at de blir bedre motivert til å følge behandlingen. I 7 av 10 samtaler tar pasientene opp bekymringer og i 5 av 10 ønsker pasientene råd for å lindre eller forebygge bivirkninger.

Hovedtyngden av pasientene som har gjennomført Medisinstart er mellom 55-82 år. Gjennomsnittsalderen til pasientene er 66 år.

Trygg og god samtale
For å bli sertifisert tjenestefarmasøyt, må farmasøytene gjennomføre et omfattende opplæringsprogram.

- Alle apotekfarmasøyter har tilgang til opplæringsprogrammene gjennom e-læringsportalen. Opplæringen består av en rekke e-læringskurs og praktisk trening. Farmasøyten må bestå en avsluttende test og apotekeren signerer kompetansebevis for alle som skal utføre tjenesten, sier Hanne Andresen.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring