Meny

Om Apotekboka

Apotekboka samler alle lover, forskrifter og offentlige retningslinjer innenfor apotek- og legemiddelområdet. Mange av lenkene går til eksterne sider som for eksempel Lovdata, men i databasen får du også en unik oversikt over rundskriv og brev fra myndigheter med tolkninger og presiseringer av regelverket. Dette er en samling Apotekforeningen er ganske alene om og som vi deler gratis med deg. En ganske unik database, synes vi selv.

Apotekforeningen har i en årrekke gitt ut Apotekboka. Den siste boka ga vi ut i 2011. Innholdet til Apotekboka på nett er oppdatert og baserer seg på boka fra 2011. 

Søkefunksjonaliteten baserer seg på stikkord, og det er også mulig å få en oversikt over alle lovene og regelverket som er samlet i databasen i innholdsfortegnelsen.

Apotekboka på nett vil bli oppdatert fortløpende når endringer skjer. 

Apotekforeningen, november 2015

 

Apotekforeningen © 1999-2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse