Gå til innholdet

Apotekforeningen

Formål

Dette er Apotekforeningen

Vi ble stiftet i 1881.

Vis Skjul bildetekst

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Foreningen ble stiftet i 1881.

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. 

Foreningen arbeider hovedsaklig med apotekfaglig utvikling, apotekenes rammevilkår, næringspolitikk, teknologi og e-helse og kommunikasjon om bransjen. Apotekforeningen ivaretar også en rekke praktiske funksjoner for apotek.

Apotekforeningen skal: 

 • hjelpe apotek med å løse samfunnsoppdraget sitt
   
 • arbeide med faglig utvikling, rammevilkår, næringspolitikk, e-helse og kommunikasjon
   
 • sikre apotekene rammebetingelser som gir et godt pasienttilbud 
   
 • utvikle og gjennomføre fagprosjekter i apotek
   
 • utvikle fremtidens digitale løsninger gjennom et nytt bransjesystem for apotek


Vår formålsparagraf

Apotekforeningen skal arbeide overfor myndigheter, media, helsepersonell- og pasientorganisasjoner for å sikre apotekbransjen:

 • Best mulige og forutsigbare myndighetsstyrte rammevilkår
   
 • Best mulig posisjon og rammevilkår for produkt- og tjenesteområder der apotekene har eller ønsker å ha interesser
   
 • God oppmerksomhet og gjennomslag i helsepolitikken.

Apotekforeningen skal bidra til at apotekene sørger for at pasientene får de legemidlene de skal ha, hjelper pasientene med å bruke legemidlene riktig, og hjelper kundene med å ta vare på egen helse (Apotekenes samfunnsoppdrag). 

Konkurranserettslige retningslinjer

Disse retningslinjene gjelder for møter og andre aktiviteter i regi av Apotekforeningen

Apotekforeningens medlemmer er konkurrenter og det må derfor utvises aktsomhet når foreningens medlemmer møtes for å sikre at gjeldende konkurranseregler etterleves. Disse retningslinjene skal sikre at Apotekforeningens arbeid alltid utføres på en måte som samsvarer med konkurranseloven.

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring