Gå til innholdet

Hva er et apotek?

Et apotek skal sørge for at pasientene får de legemidlene de skal ha, hjelpe pasientene med å bruke legemidlene riktig og hjelpe kundene med å ta vare på egen helse. Det finnes hovedsakelig to typer apotek i Norge - primærapotek og sykehusapotek.

Les mer
975
apotek i Norge

Kjedeapotek, sykehusapotek og frittstående apotek

Da apotekloven trådte i kraft 1. mars 2001, var ikke eierskapet til apotek lenger begrenset til farmasøyter. Myndighetene åpnet også opp for at grossister og apotek kunne integreres og danne vertikalt integrerte apotekkjeder. I dag er det tre store kjeder som til sammen eier flesteparten av apotekene. I tillegg til de tre store apotekkjedene, er det mange frittstående apotek og offentlig eide sykehusapotek.

Innlandet har flest apotek per innbygger

Innlandet, Agder og Nordland har færrest innbyggere per apotek. Møre og Romsdal er det fylket som har flest innbyggere per apotek. I snitt er det 5 600 innbygger per apotek.

Mer statistikk

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring