Gå til innholdet

Apotekforeningen

Staten betaler 80 prosent av utgiftene

Staten betaler nesten 80 prosent av utgiftene til reseptpliktige legemidler. Dette fordeles mellom folketrygden og sykehusene med om lag en halvdel hver. Helseforetakene betaler for legemidler som brukes på sykehus, og for legemidler skrevet på H-resept som pasienten selv henter på apoteket. Noe av utgiftene betales av pasienten selv, gjennom egenandel på blåreseptlegemidler og legemidler på hvit resept. Resten betales av andre helseinstitusjoner, primært kommunale. I figuren er ordresalg fra sykehusapotek regnet som finansiert av sykehusene, mens ordresalg fra private apotek er satt på «diverse». 

Helseforetakene tar mer av legemiddelregninga

Figuren under viser reseptomsetningen av legemidler fordelt etter finansieringsordning. Mens utgiftene på blå resept og hvit resept har vært ganske stabil de siste årene, har det vært en sterk økning i legemidler på H-resept som helseforetakene betaler for. Fra 2019 til 2020 har det derimot vært en sterk vekst i blåreseptomsetningen. I figuren er alt ordresalg (bruk på sykehus og andre institusjoner) holdt utenfor, mens salg av reseptfrie legemidler som er skrevet ut på resept er inkludert. I omsetning på blåresept er pasientenes egenandel inkludert.

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring