Gå til innholdet

Apotekforeningen

Apotekene besto prøven

I 2022 slapp pandemien taket, og apotekene viste at de er en viktig ressurs i helseberedskapen. De sikret trygg og stabil L E G E M I D D E L F O R S Y N I N G, og drev som normalt i en krisetid.

Videre viste apotekene at de kan mobiliseres til massevaksinering, og at de utgjør et viktig  L A V T E R S K E L T I L B U D i helsetjenestens førstelinje. Innsatsen og fleksibiliteten som ble utvist under pandemien ble satt pris på også av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, som startet året med apotekbesøk. Der fikk hun se hvordan covid-vaksinering fungerte i apotek.

Uttrykket «fakta har makta» er fortsatt gjeldende. 2022 ble preget av utallige innspill og dokumentasjon til A P O T E K U T V A L G E T. Den første offentlige utredningen på 25 år om apoteksektoren. Apotekforeningen la ned mye arbeid i å sikre at utvalget hadde et godt grunnlag for sitt arbeid. Resultatene av utredningen vil vi først se i årene som kommer. Det er foreløpig uklart hvordan NOU-en vil prege apoteksektoren fremover.

Apotekene har i løpet av året befestet sin stilling som vaksinesenter. Nærmere en halv million V A K S I N A S J O N E R viser at befolkningen setter pris på det gode og lett tilgjengelige tilbudet apotekene representerer. At farmasøyter har fått rekvireringsrett, har gjort både korona- og influensavaksinasjon i apotek enklere.

Helsefaglige V E I L E D N I N G S T J E N E S T E R begynner også å bli godt innarbeidet i apotek. Inhalasjonsveiledning til astma- og kolspasienter ser ut til å ha blitt en fast del av arbeidsrutinene. Medisinstart for hjerte-/karpasienter er nok fortsatt litt fremmed for noen, men blir tatt godt imot av pasienter som starter opp en ny legemiddelbehandling. Noen apotekene har også prøvd ut Medisinstart for diabetes type 2-pasienter. Målet er å bli en fast del av tjenestetilbudet i apotekene.

Apotekenes økonomiske  R A M M E V I L K Å R er et av Apotekforeningens viktigste arbeidsområder. Trinnprisordningen har spart staten og pasientene for milliarder av kroner gjennom mer enn 15 år. Ordningen er fortsatt viktig for å sikre apotekene nødvendige inntekter fra salg av reseptlegemidler, men at det faste kronetillegget i apotekavansen fortsatt ikke blir prisjustert, er en utfordring som Apotekforeningen jobber kontinuerlig med.

Apotekenes arbeid med å hjelpe pasientene når det oppstår stadig nye situasjoner med L E G E M I D D E L M A N G E L, ser bare ut til å øke. Kartleggingen Apotekforeningen gjorde, viser at apotekene og legemiddelgrossistene løste de fleste problemene for pasientene, men det krever mye arbeid. Det er gledelig å se at apotekene i stadig større grad hjelper kundene med å finne andre apotek som har legemiddelet på lager.  

2022 har vist at apotekenes nye samhandlingsløsning, E I K , virker som den skal. På slutten av året var Eik i bruk i syv apotek fra to forskjellige kjeder. Nå har vi forventninger til at mange flere apotek kobles på i løpet av 2023.

 

Per T. Lund
Administrerende direktør i Apotekforeningen

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring