Gå til innholdet

Apotekforeningen

Tall og fakta om apotek


Ved årsskiftet var det 1045 apotek i Norge. Det var 5 200 innbyggere per apotek.

Ved utgangen av 2022 var det 7  1 5 4  Å R S V E R K. Blant disse var 3 953 farmasøyter og 2 582 apotekteknikere. Apotekene hadde en total omsetning i 2022 på 45,7 milliarder kroner inkludert merverdiavgift. Det er en vekst 4,9 prosent fra 2021.

I 2022 besøkte 5 8, 5   M I L L I O N E R  K U N D E R  apotekene i Norge. Det tilsvarer at 193 000 kunder daglig tok turen innom et apotek. Et kundebesøk defineres som antall avsluttede ekspederinger i kassen. Et kundebesøk kan for eksempel både bety utlevering av legemidler eller andre varer som er på resept og kjøp av reseptfrie legemidler eller handelsvarer.

I gjennomsnitt brukte hver innbygger reseptlegemidler for 5  8 6 7  K R O N E R i fjor. Fra 2021 til 2022 økte nordmenns legemiddelforbruk med 5,4 prosent, justert for befolkningsøkning. Totalt økte forbruket med 2,6 prosent, målt i antall døgndoser av reseptpliktige legemidler.

Helsetjenester i apotek


I 2022 var det rekordmange pasienter som fikk influensavaksine, vaksine mot covid eller andre typer vaksiner på apoteket. Totalt ble det satt 400 000 vaksiner på apotek. 

Høsten 2022 valgte over 220 000 kunder å sette I N F L U E N S A V A K S I N E i apoteket. Det er flest i aldersgruppen 60 til 85 år som har satt vaksine i apoteket. Mange velger å benytte seg av apotek som vaksinasjonssted, fordi apotekene er lett tilgjengelige, har lange åpningstider og man kan stikke innom når det passer.

I 2022 satt apotek 150 000 vaksiner mot  C O V I D - 1 9. 88 kommuner har inngått avtaler med apotek om å vaksinere mot koronasykdom, og apotek i Bergen, Lillestrøm, Haugesund, Sandnes og Øygarden har satt flest vaksiner. Det er litt flere kvinner enn menn som vaksinerer seg i apotek, og det er flest i aldersgruppen 65-80 år.

I 2022 har over 80 000 pasienter fått tilpasset veiledning om bruk av I N H A L A S J O N S L E G E M I D L E R ved astma og kols. Gjennomsnittsalder på kunder som får en inhalasjonsveiledning er 51 år. Over halvparten av pasientene har behov for hjelp til å korrigere inhalasjonsteknikken sin. Riktig bruk av inhalatoren gir bedre helseeffekt av medisinen for tusenvis av pasienter.

Det ble gjennomført 27 000 M E D I S I N S T A R T -samtaler i 2022. Det er ny årsrekord. Snittalder på kundene som mottar denne tjenesten er 65 år. Flesteparten av samtalene ble i fjor gjennomført per telefon, og de fleste samtalene handler om legemidlene Atorvastatin, Amlodipin, Candesartan eller Metoprolol.

I 2022 prøvde i underkant av 200 apotek ut Medisinstart for pasienter som har D I A B E T E S  T Y P E - 2. Apotekene har til sammen hatt 1 656 samtaler med pasienter med diabetes. Erfaringene er så langt veldig gode, og samtalene har avdekket at mange av pasienter har et udekket informasjonsbehov. 

Les mer apotek- og legemiddelstatistikk

Vil du lese mer om apotekmarkedet og legemiddelforbruket i Norge? Vi har flere smakebiter fra Farmaloggs legemiddelstatistikk.

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring