Gå til innholdet

Medisinstart - Få en god start med hjertemedisinen din

Om Medisinstart

Medisinstart er en rådgivningstjeneste som tilbys i apotek. Målet er å gi trygghet om riktig bruk til deg som starter med:

  • blodtrykkssenkende
  • blodfortynnende (gjelder ikke blodfortynnende medisin til injeksjon)
  • kolesterolsenkende

Tjenesten Medisinstart består av to oppfølgingssamtaler med en farmasøyt, enten i apoteket eller per telefon. Samtalene gjennomføres 1-2 og 3-5 uker etter at du har fått den nye medisinen din. Hver samtale tar ca. 15 minutter og farmasøyten følger opp det som er viktig for deg. Tjenesten er gratis og du bestiller den selv på apoteket.

Brosjyre

Denne brosjyren om Medisinstart deles ut på apotekene.

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse