Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Hver tiende resept krever ekstra tiltak i apoteket

– Hvorfor tar det tid å ekspedere en helt vanlig resept? Hva gjør dere egentlig bak disken i apoteket? Man hører ofte spørsmålene fra folk som har måttet vente noen minutter med kølapp på apoteket.


Jostein Soldal
7. mars 2017

I mer enn ti prosent av reseptekspederingene er det en hendelse som krever ekstra innsats fra apotekpersonalet.

I mer enn ti prosent av reseptekspederingene er det en hendelse som krever ekstra innsats fra apotekpersonalet.

Illustrasjonsfoto Espen Solli

Vis Skjul bildetekst

For å kunne gi et godt svar på spørsmålene, har Apotekforeningen og utredningssenteret Apokus fått et representativt utvalg apotek til å registrere alle tilleggsoppgaver de gjorde ved 40 000 reseptekspederinger i 2016.

­– Under forutsetning av at dette er et tverrsnitt av alle apotek, kan vi nå si hva vi bruker tiden på når farmasøytene behandler en resept og ekspederer legemidlene. Tallene blir store når man vet at det er omtrent 30 millioner ekspederinger av legemidler årlig i de 872 apotekene vi har i Norge, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.  

 • I mer enn ti prosent av reseptekspederingene er det en hendelse som krever ekstra innsats fra apotekpersonalet. Det betyr årlig mer enn 3 millioner eller daglig nesten 10 000 problemer, som apoteket må løse når resepter ekspederes. (Det handler bl.a. om feil og mangler på resepten, interaksjoner og bivirkninger mv., kunden har ikke resept eller ID-kort)
   
 • Det er opp mot en million tilfeller der resepten har feil eller mangler som må rettes opp (3,4 prosent av reseptekspederingene).
   
 • For mer enn 800 000 kunder viser det seg at de ikke har resepten når de kommer i apoteket, eller kunden kan ikke identifisere seg slik det er krav om.
   
 • Det gis råd om oppfølging og håndtering av bivirkninger til 400 000 pasienter, dvs. i 1,4 prosent av tilfellene.
   
 • Det er også 400 000 interaksjoner mellom ulike legemidler som skal vurderes og håndteres.
   
 • Farmasøytene oppdager minst 70 000 tilfeller av dobbeltforskrivning, altså at pasienten har to resepter på like legemidler.
 • Apotekene kontakter legene omtrent ½ million ganger pr. år når feilen eller mangelen ved resepten gjør det nødvendig. Det tilsvarer at hvert apotek gjør mer enn 10 henvendelser i uken. I hvert fjerde tilfelle får de ikke tak i legen.
   
 • Apotekene har omtrent en million samtaler med pasienter for å forklare generisk bytte av likeverdige legemidler.
   
 • I 6 av 10 reseptekspedisjoner, dvs. ca. 20 millioner tilfeller, får kunden informasjon og råd utover den standardiserte farmasøytkontrollen og ekspederingen av legemiddelet, slik at pasienten forstår hvordan legemiddelet skal brukes, får avklart spørsmål om refusjon, eller får råd om egenomsorg i tilknytning til sykdommen.
   
 • Det gjennomføres 10 millioner samtaler for å forklare hvordan legemiddelet skal brukes riktig. I tillegg kommer opp mot 700 000 tilfeller der apotekpersonalet gir en praktisk demonstrasjon av bruken av legemiddelet.

– Tallene gir oss mange svar på spørsmålet om hvilken samfunnsnytte apotekene gir, utover det å sikre at befolkningen har god tilgang til trygge medisiner. Problemløsning for kunden og forskriveren er en viktig del av hverdagen for helsepersonellet i apotekene. Det ytes mye god og viktig helsehjelp når interaksjoner og bivirkninger blir løst, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Han trekker også frem de mer enn 10 millioner samtalene om riktig bruk av legemidler som et vesentlig bidrag til bedre helse hos befolkningen.

– En viktig del av apotekenes oppgave er å oppklare spørsmål med pasientens lege. Mange av disse samtalene er helt nødvendig for å sikre rett behandling. Men det er nok også en del frustrasjon i apotekene over feil og mangelfullt utfylte resepter som må oppklares med legen, sier Faksvåg.  

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring