Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Dette gjør apotekene for å hindre smitte

Apotekene i Norge har blitt enige om felles smittevernråd. Rådene beskriver hvordan apotekene ønsker at kundene skal forholde seg, og hva de ansatte i apotek kan gjøre for å redusere smittefaren.


Apotekforeningen
20. mars 2020

Smittevernrådene i apotek er basert på enighet i Apotekforeningens fagutvalg, der representanter fra alle de store medlemsgrupperingene i Apotekforeningen sitter.

Smittevernrådene i apotek er basert på enighet i Apotekforeningens fagutvalg, der representanter fra alle de store medlemsgrupperingene i Apotekforeningen sitter.

Vendil Åse

Vis Skjul bildetekst

Rådene blir oppdatert ved behov. Under følger er smittevernrådene apotekene nå skal følge. 

Antall kunder i apoteket

 • «Avstandsregelen» som anbefaler at det er 1-2 meter mellom hver person skal tilstrebes gjennomført i apotek. Det gir behov for å begrense antall kunder som oppholder seg i apoteket samtidig. Apotekenes kundeareal varierer og hvert apotek må derfor gjøre sine egne vurderinger. Mange apotek har satt en maksgrense på 5 kunder i apoteket samtidig.

 

Reduser åpningen på inngangen

 • Smalere inngangsparti øker sjansen for at kundene ser og leser oppsatte informasjonsplakater med «nye råd» i apoteket. Hvis du ikke kan justere døråpningen, kan du sette opp kampanjebord eller lignende for å redusere den.

 

Skille inngang og utgang

 • Har apoteket bredt inngangsparti kan du eventuelt forsøke å styre kundestrømmen. Du kan lage et skille f.eks. med et kampanjebord og merke inngang og utgang med plakater og/eller med fargerike tape-piler på gulvet.

 

Hjelp til å styre kundestrømmen

 • Det kan være til god hjelp å plassere en person ved apotekets inngang som kan hjelpe til med å organisere kundene og passe på at det ikke blir for mange kunder i apoteket samtidig. Kanskje kan kjøpesenterets vektere hjelpe til, eller kanskje har apoteket eller apotekkjeden mulighet til å gjøre avtale med annet vaktpersonale.

 

Flaske med hånddesinfeksjon ved inngangen

 • Sett frem hånddesinfeksjon ved inngangen. Heng opp plakat som ber kundene om å utføre håndhygiene (bruke hånddesinfeksjon) når de kommer inn i apoteket.

 

Marker avstandsregelen på gulvet

 • Forsøk å hjelpe kundene til å overholde avstandsregelen. Sett farget tape på gulvet inne i apoteket der det kan oppstå kø, f.eks. foran reseptur og kassepunkter, evt. også på utsiden av apoteket.

 

«Ikke ta på varer du ikke skal kjøpe»

 • Oppfordre kundene til ikke å ta på varer de ikke skal kjøpe. Dette er samme regel som gjelder i matbutikker (plakat finnes på Mattilsynets hjemmeside).

 

Kontanter

 • Unngå kontanter hvis mulig. Oppfordre kundene til kontaktløs betaling.

 

Utfør håndhygiene ofte

 • Grundig håndvask er det beste smitteverntiltaket du kan gjøre. Vask derfor hendene godt og ofte, selv om det er køer i apoteket.
 • Hånddesinfeksjon. Ha hånddesinfeksjon tilgjengelig mange steder i apoteket. Hånddesinfeksjon skal brukes innimellom, men håndvask med vann og såpe er mest effektivt.
 • Forklar kundene at dette er et viktig tiltak for å holde apoteket smittefritt. Les mer om håndvask, hånddesinfeksjon og hanskebruk her: https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/.

 

Hansker

 • Ingen smittevernretningslinjer anbefaler apotekpersonale å benytte hansker ved vanlige apotekprosedyrer.
 • Husk riktig bruk av hansker
 • Utfør håndhygiene både før og etter bruk av hanskene.
 • Brukte hansker kastes i vanlig søppel.

 

Munnbind

 • Ingen smittevernretningslinjer anbefaler apotekpersonale å benytte munnbind eller masker ved vanlige apotekprosedyrer. Bruk avstandsregelen, 1-2 meter mellom hver person.

 

Signaturpad og betalingsterminal mv

 • Det er gitt fritak for bruk av signaturpad ved reseptekspedisjon. Benytt koden "kunden ikke i stand til å signere". Anbefal kunder å bruk kontaktløs betaling.
 • Forsøk å unngå å berøre pasienters id-kort, mobiltelefoner mv.
 • Forsøk å unngå bruk av kontanter.

 

Signering ved hjemleveranser

 • Ved hjemleveranse ved hjelp bud, er det gitt fritak for kundesignering på ordreseddel. Budet kan signerer på vegne av kunden ved utlevering.

 

Renhold i apoteket

 • Vær nøye med renholdet, og vurder om det er nødvendig å forbedre dette.
 • Rengjør flater ofte, spesielt flater som berøres av mange, f.eks. signatur-pad, kølappautomat, benken i reseptur og kasseområde, tastatur, plexiglass mv.
 • Ikke bruk spritbaserte vaske-/desinfeksjonsmidler på plexiglass.

 

Selvvalget

 • Stenging av selvvalget er ikke et relevant smitteverntiltak, men kan vurderes dersom det skulle være nødvendig av kapasitetshensyn. 
   

Tjenester i apotek

Tjenester i apotek gjennomføres i den grad kapasiteten tillater det.

Inhalasjonsveiledning

 • Tjenesten gjennomføres bak plexiglass eller i god avstand, 1-2 meter fra kunde.
 • Bruk av munnbind kan vurderes dersom man ikke kan gjennomføre tjenesten bak pleksiglass.
  • Husk riktig bruk av munnbind
  • Utfør håndhygiene både før og etter bruk av munnbind/maske
  • Brukte munnbind/masker kastes i vanlig søppel.
 • Bruk din personlige demo-inhalator.
 • Unngå å berøre kundens inhalator.
 • Utfør håndhygiene både før og etter gjennomført veiledning.

 

 Medisinstart

 • Samtalene gjennomføres per telefon.

 

Vaksinasjon

 • Gjør klart det du kan før kunden tas med inn på informasjonsrommet.
 • Hold avstand til kunden når dere gir informasjon om vaksinen.
 • Utfør håndhygiene både før og etter gjennomført vaksinasjon.
 • Bruk av hansker og munnbind er normalt ikke nødvendig.
 • Rengjør overflater på bord/benk, armlener og andre flater kunden har berørt.

 

Overvåking i LAR

 • Overhold den generelle avstandsregelen på 1-2 meter.
 • Utfør håndhygiene etter gjennomført overvåking.
 • ​Rengjør overflater på bord/benk, armlener og andre flater kunden har berørt.

 

Ved istandgjøring av anbrudd

 • Bruk hansker ved istandgjøring av anbruddspakninger dersom du må telle/håndtere «løse» tabletter.
 • ​Utfør håndhygiene både før og etter bruk av hansker.
Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring