Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt

Styrker primærhelseteam med apotekfarmasøyt

Et pilotprosjekt med tverrfaglig primærhelseteam i Kristiansand ønsker å styrke legemiddelkompetansen til pasientene som trenger det mest. To apotekfarmasøyter skal være med å prøve ut tverrfaglige legemiddelgjennomganger i en fastlegepraksis.


Hilde Ariansen
18. juni 2020

Christina Friestad og Kristine Kristoffersen ved Apotek 1 Grim i Kristiansand starter denne uken opp med legemiddelgjennomganger.

Christina Friestad ved Apotek 1 Oktanen og Kristine Kristoffersen ved Apotek 1 Grim i Kristiansand starter denne uken opp med legemiddelgjennomganger.

Hilde Ariansen

Vis Skjul bildetekst

Det pågår for tiden et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet, der man skal teste ut nye finanseringsmodeller og om tverrfaglige primærhelseteam i fastlegepraksis gir bedre tilbud til pasientene. For å styrke legemiddelkompetansen, ønsker en av fastlegene i pilotprosjektet å prøve ut samarbeid med apotekfarmasøyt. Han vil ha dem med på krevende legemiddelgjennomganger i det tverrfaglige teamet, som også består av sykepleier og helsesekretær.

Et drømmeprosjekt for farmasøytene
Det er etter stengetid da apotek.no møter Christina Friestad Apotek 1 Oktanen og Kristine Kristoffersen på Apotek 1 Grim i Kristiansand. Kristine driver med varetelling mens hun venter på oss og disker opp med kaffe når vi alle har funnet hver vår stol i resepturen, med gode 1-meters avstand til hverandre.

- Å delta i dette pilotprosjektet er drømmeprosjektet servert på sølvfat. Legemiddelgjennomganger er essensen av vår faglighet. Det er det vi kan, det vi har fokusert på i utdanningen. Vi er opptatt av hvordan legemidler virker og hvordan de påvirker hverandre, og hvordan de brukes. Dette er en naturlig oppgave for oss, sier Christina Friestad ved Apotek 1 Oktanten.

Sammen med Kristine Kristoffersen tok hun utfordringen på strak arm da Apotekforeningen henvendte seg for å spørre dem om å bidra inn i pilotprosjektet. På grunn av korona-situasjonen ble prosjektstart utsatt, men nå er de klare til å starte og fastlegen i prosjektet har funnet aktuelle pasienter de skal hjelpe.

Friestad ble utdannet provisor i Danmark i 2012. Hun hadde praksis på sykehusapotek og arbeidet inn mot sykehusavdelingene. Det siste 1,5 år av studiet jobbet hun deltid ved danske IRF (tilsv. Relis), og har siden endt utdannelse arbeidet i apotek. Nå er hun apoteker på Apotek 1 Oktanten, som ligger like ved siden av legekontoret de skal samarbeide med.

- Jeg savner å få bruke enda mer faglighet i apotek, man får sjelden anledning til å gå i dybden, sier hun.

Kristine Kristoffersen begynte som apotektekniker i 2007, tok reseptarutdanning i Umeå i regi av Apotek 1 og ble ferdig i 2014. Hun jobbet på Apotek 1 Løven med multidose i flere år. Kristine trekker frem sin erfaring med multidose som positivt for pilotprosjektet.

- Erfaringen med multidose har gitt meg en veldig god kompetanse på å oppdage underlige ting i legemiddellister. Det gir mye mening å jobbe med dette prosjektet, jeg savner å jobbe med multidose, forteller Kristine Kristoffersen  ved Apotek 1 Grim.

- Vi er nok litt nerdete
- Vi har et veldig ensidig legemiddelfokus. Vi er litt nerder og tenker kun legemidler og kan ofte se ting verken sykepleiere eller leger legger merke til, noe jeg ofte erfarte da jeg jobbet med multidose, sier Kristoffersen.

Hun forteller at hun hadde en multidosepasient som hadde vært hos dem over lang tid. Etter et sykehusopphold skulle hun ha multidose på nytt.

- Jeg la da merke til at hun hadde betydelige endringer på lista. Blant annet var doseringen med digoxin endret fra ½ til 1 tablett daglig. Direkte dobling på digoxin gjøres i prinsipp aldri. Jeg valgte å gjøre litt detektivarbeid, og endringen skrev seg fra ortopedisk avdeling. Nok et rødt flagg, da ortopedene sjelden gjør endringer i hjertemedisinene. Legen ved avdelingen bekreftet at han ikke hadde gjort en tilsiktet endring, men at det var en overføringsfeil i journal. Jeg tok kontakt med boligen, for å sjekke pasientens status. Hun hadde denne dagen fått forskrevet kvalmestillende, fordi hun var i en elendig forfatning. Jeg oppmuntret sykepleier til å sørge for digoxinspeil samme dag, da jeg mistenkte at hun ble overdosert. Det viste seg at så var tilfelle. Pasienten ble akuttinnlagt med digoksinforgiftning, og fikk adekvat hjelp. Sykepleierne og fastlegen hadde tilskrevet den dårlige tilstanden hennes at hun hadde vært på sykehus og at det hadde vært mye styr for henne. Jeg har aldri sett pasienten, men jeg reagerte på legemiddellisten. Av og til er det godt å ha nerden som har skråblikk på verden.

Christina Friestad trekker frem egenskaper som systematisk og god kontroll, som viktig for hennes bidrag inn i de tverrfaglige legemiddelgjennomgangene.

- Jeg har gått på kurs i Danmark om legemiddelgjennomganger, holder meg faglig oppdatert og har stor interesse for legemidler. Jeg er veldig motivert til å gjøre noe mer aktivt for å bidra til riktigere legemiddelbruk. Både Kristine og jeg er like nerdete når det kommer til legemidler og sitter gjerne på kvelden og leser fagbøker. Det er kjempegøy å hjelpe folk, sier Friestad.

- Jeg tror det blir morsommere å gjøre jobben og jeg har aldri angret på å ville noe, avslutter Kristine Kristoffersen.

- Ekstra gledelig at dette skjer i Kristiansand nå
Prosjektet i Kristiansand kommer som bestilt. Oslo Economics publiserte i mai en kartlegging av samarbeid mellom leger og farmasøyter, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten konkluderer med at det er mye ugjort for å sikre riktig legemiddelbruk i Norge, og at det ikke er mange eksempler på strukturert samarbeid mellom lege og farmasøyt. I rapporten trekker de blant annet frem at primærhelsetjenesten også kan inkludere farmasøyter.

- Bedre samarbeid mellom leger og farmasøyter vil kunne gi god effekt. At tverrfaglige team der farmasøyten også involveres blir trukket frem som en mulig løsning, er positivt. For meg er det åpenbart at apotekfarmasøytene kan gi et viktig bidrag i slike team. Det er derfor ekstra gledelig at dette nå faktisk skjer i Kristiansand, sier administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

En av de største utfordringene for samarbeidet er ifølge rapporten at legene ikke har kunnskap om eller tillit til farmasøytenes kompetanse.

- Derfor er det spesielt viktig å tilrettelegge for at den tilliten kan etableres. Det er synd at farmasøytenes kompetanse er en hemmelighet for legene. Samtidig ser det ut til at de legene som faktisk har samarbeidet med og har innsikt i farmasøytenes arbeid, har større tillit og ser nytten av samarbeid. Der er det et godt utgangspunkt for å komme videre. Det er opplagt at mange leger opplever at de kommer til kort når det gjelder oppfølging av legemiddelbehandling. Men mange oppfatter ikke at et samarbeid med apotek og farmasøyter kan være løsningen. Da må vi hjelpe dem med å se det, sier han.Fakta om prosjekt med tverrfaglige helseteam

Det pågår for tiden et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet, der man skal teste ut nye finanseringsmodeller og om tverrfaglige primærhelseteam (PHT) i fastlegepraksis gir bedre tilbud til pasientene enn vanlig praksis. Teamet består av fastlege, sykepleier og helsesekretærer og pilotprosjektene pågår i ni av landets kommuner. Fastlege Aleksander Sandnes, ved Sørlandsparken legesenter, har tatt initiativ til å undersøke hvordan samarbeid med farmasøyt i apotek om tverrfaglige legemiddelgjennomganger i PHT kan fungere. Bakgrunnen for dette er at PHT har behov for å styrke legemiddelkompetansen i teamet og at innleid farmasøyt kan avlaste ressursene i PHT. Gjennom et godt samarbeid med kommunefarmasøyt Elin Baldersheim i Kristiansand kommune, har Apotekforeningen formidlet kontakt med to apotekfarmasøyter og følger opp prosjektet for å innhente erfaringer på vegne av apotekbransjen. PHT vil betale farmasøyten en takst per legemiddelgjennomgang.

Starter i det små og håper på større prosjekt
Det vil i første omgang gjøres en småskalatesting av tverrfaglig legemiddelgjennomgang på fire geriatriske pasienter som PHT har identifisert. Formålet er å komme frem til gode og effektive samarbeidsmåter ved å få erfaringer fra henholdsvis fysisk møte og videosamtale mellom PHT og farmasøyt. Basert på resultatet, kan det bli aktuelt å kjøre et større prosjekt og dele erfaringer med andre PHT/ legekontor.

Prosjektet er et godt eksempel på samarbeid som etterlyses i rapporten som ble bestilt av Helse og omsorgsdepartementet for å kartlegge ulike samarbeidsmodeller mellom leger og farmasøyter i primærhelsetjenesten. 

 

 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring