Gå til innholdet

Apotekforeningen

Antibiotika

Antibiotikabruken: På rett vei, men litt for sakte

I fjor brukte vi nesten fire prosent mindre antibiotika enn i 2016. Bruken er redusert med 13,8 prosent siden 2012, viser tall fra Apotekenes bransjestatistikk.

For mye og feil bruk av antibiotika er en av de største truslene mot folkehelsen. Derfor har regjeringen satt som mål at antibiotikabruken skal reduseres med 30 prosent fra 2012 til 2020. Apotekenes bransjestatistikk viser at Norge er på god vei mot målet, men går reduksjonen fort nok?

Figuren viser utviklingen i salg av antibiotika gjennom apotek (både direkte til pasienter og til sykehus og andre institusjoner), målt i definerte døgndoser (DDD) pr 1000 innbygger. For å nå målet innen 2020, må reduksjonen skyte fart de neste årene (linjen fra 2018-2020).

Kilde: Apotekenes bransjestatistikk

– De siste to årene er bruken av antibiotika redusert med 3,8 prosent hvert år. Siden 2012 er forbruket redusert med 13,8 prosent. Skal vi nå målet om 30 prosent reduksjon i 2020, må nedgangen opp i over 6 prosent årlig de neste tre årene, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Tall fra Apotekenes bransjestistikk viser også at det er innen sykehussektoren reduksjonen går raskes. Ordresalget av antibiotika, hovedsakelig leveranser til sykehus mv, er redusert med 19,5 prosent siden 2012, mens utleveringen direkte til pasienter i apotek er redusert med 12,9 prosent.

Apotekene kan bidra
– Skal vi nå det viktige målet om en reduksjon på 30 prosent, må bruken av antibiotika i primærhelsetjenesten kraftig ned. Det er fortsatt stort behov for informasjon om riktig bruk av antibiotika direkte til befolkningen, mener Faksvåg.

Han tror det er vanskeligere å få til en reduksjon i primærhelsetjenesten bl.a. fordi mange pasienter har forventninger om å få en antibiotikakur for sykdommer som ofte går over av seg selv.

– Skal vi få ned mengden unødvendig bruk av antibiotika i Norge, må vi ta i bruk alle de virkemidlene som er tilgjengelig. Apotekene utgjør en viktig forskjell. De 900 apotekene her i landet har som hovedoppgave å bidra til riktig bruk av legemidler. Apotekene har en viktig rolle i å informere om bruken av antibiotika, og kan også gi gode råd om egenbehandling og lindring som alternativ til antibiotikabehandling. Det er behov for folkeopplysning om resistensproblematikken, der apotekene kan bidra. Og det er viktig at folk leverer tilbake ubrukte antibiotikakurer til apoteket for sikker destruksjon. Ubrukte kurer skal ikke brukes av andre eller neste gang man blir syk, poengterer Faksvåg.

Av: Jostein Soldal, 15.02.2018

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring