Gå til innholdet

Apotekforeningen

Praksispool

Apotekforeningens praksispool

Apotekforeningen koordinerer tildelingen av praksisplasser for alle farmasistudenter i Norge. Arbeidet med å organisere praksispoolen utføres i samarbeid med apotekkjedene, sykehusapotekene og utdanningsinstitusjonene.

For studentene er apotekpraksisen en viktig og annerledes del av studiet og de har store forventninger. For apotekene er dette en mulighet til å vise mangfoldet i oppgaver og utfordringer i apotek. 

Trekningen av praksisplasser i hovedvalget er gjennomført

Tirsdag 13. september ble studentene tildelt praksisapotek for sine praksisperioder 1. halvår 2023.

Her er praksisperiodene for 2023:

  • Nord universitet (Nord), Bachelor, 06.02 til 09.06
  • OsloMet – storbyuniversitetet, Master, 17.04 til 09.06
  • Universitetet i Bergen (UiB), Master, 03.01 til 09.06
  • Universitetet i Oslo (UiO), Master, 09.01 til 09.06 (Minipraksis i uke 42 2022)
  • Universitetet i Tromsø (UiT), Bachelor, 20.02 til 09.06
  • Universitetet i Tromsø (UiT), Master, 17.04 til 09.06

I 2023 vil det kun gjennomføres ett valg for alle studenter fra alle universitetene samtidig. Dette er fordi også OsloMet legger hele sin praksisperiode for bachelorstudentene til vinteren. Valget vil gjennomføres sensommer/tidlig høst 2023 og gjelde for praksisperiodene for 1. halvår 2024.

Innloggingen under er bare tilgjengelig når det er valgperiode.

      
 

Om praksispoolen
Apotekforeningen har siden 2004 sørget for at alle farmasistudenter ved alle utdanningsstedene i Norge får praksisplass ved et apotek.

Les mer

Håndbok for studieopphold i apotek

Les mer

Retningslinjer for tildeling av praksisplass

Les mer

Retningslinjer Covid-19 opphører
Myndighetene opphevet 12. februar 2022 alle forskriftsfestede tiltak for covid-19. Nå gjelder generelle smittevernråd for alle, som beskrevet på FHI sine hjemmesider.  

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring