Gå til innholdet
Praksispool

Apotekforeningens praksispool

Apotekforeningen koordinerer tildelingen av praksisplasser for alle farmasistudenter i Norge. Arbeidet med å organisere praksispoolen utføres i samarbeid med apotekkjedene, sykehusapotekene og utdanningsinstitusjonene.

For studentene er apotekpraksisen en viktig og annerledes del av studiet og de har store forventninger. For apotekene er dette en mulighet til å vise mangfoldet i oppgaver og utfordringer i apotek. 

Mandag 1. februar mottar apotek forespørsel om de vil være praksisapotek for bachelorstudenter fra OsloMet høsten 2021 og vinteren 2022

3. års bachelorstudenter ved OsloMet skal ha praksis uke 45 - 49 (08.11. - 10.12.) i 2021 og uke 2 - 11 (10.01. - 18.03.) i 2022. Selve trekningen av praksisplassene skjer rett etter påske. Apotekene vil da informeres om de fikk student eller ikke.

Valget for de resterende studiestedene starter i mai
Da skal studenter fra UiT, UiB, UiO og Nord Universitet tildeles praksisplass for sine praksisperioder vinteren 2022:

  • UiB, 4. års masterstudenter: Uke  1 - 23 (3.01 - 10.06) 2022
  • UiO, 4. års masterstudenter: Uke 2 - 23 (10.01 - 10.06) 2022 + Uke 42 2021
  • UiT, tilsvarende 4 års masterstudenter: ikke avgjort tidsperioden ennå, men vil være på 2 måneder, mest sannsynlig på våren
  • UiT, 3. års bachelorstudenter: Uke 8 - 23 (21.02 - 10.06) 2022
  • NORD Universitet, 3. års bachelorstudenter: Uke 6 – 23 (7.02 - 10.06) 2022

 
Innloggingen under er bare tilgjengelig når det er valgperiode.

      

Om praksispoolen
Apotekforeningen har siden 2004 sørget for at alle farmasistudenter ved alle utdanningsstedene i Norge får praksisplass ved et apotek.

Les mer

Håndbok for studieopphold i apotek

Les mer

Retningslinjer for tildeling av praksisplass

Les mer

Retningslinjer Covid-19
Retningslinjer for deg som er praksisstudent i apotek under pandemien.

Les mer

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring