Gå til innholdet

Apotekforeningen

Praksispool

Apotekforeningens praksispool

Apotekforeningen koordinerer tildelingen av praksisplasser for alle farmasistudenter i Norge. Arbeidet med å organisere praksispoolen utføres i samarbeid med apotekkjedene, sykehusapotekene og utdanningsinstitusjonene.

For studentene er apotekpraksisen en viktig og annerledes del av studiet og de har store forventninger. For apotekene er dette en mulighet til å vise mangfoldet i oppgaver og utfordringer i apotek. 

Hovedvalget er nå i gang

Apotekene mottok e-post fra praksispoolen onsdag 18. mai der de ble bedt om å registrere om de ønsker å ta imot studenter fra universitetene nedenfor som skal ha sin praksis vinteren/våren 2023. Mandag 13. juni mottok apotek som ikke har svart en påminnelse. Utvidet frist for apotekene er 26. august og selve trekningen skjer i midten av september. 

Her er praksisperiodene for 2023:

  • Nord universitet (Nord), Bachelor, 06.02 til 09.06
  • OsloMet – storbyuniversitetet, Master, 17.04 til 09.06
  • Universitetet i Bergen (UiB), Master, 03.01 til 09.06
  • Universitetet i Oslo (UiO), Master, 09.01 til 09.06 (Minipraksis i uke 42 2022)
  • Universitetet i Tromsø (UiT), Bachelor, 20.02 til 09.06
  • Universitetet i Tromsø (UiT), Master, 17.04 til 09.06

Innloggingen under er bare tilgjengelig når det er valgperiode.

      
 

Om praksispoolen
Apotekforeningen har siden 2004 sørget for at alle farmasistudenter ved alle utdanningsstedene i Norge får praksisplass ved et apotek.

Les mer

Håndbok for studieopphold i apotek

Les mer

Retningslinjer for tildeling av praksisplass

Les mer

Retningslinjer Covid-19 opphører
Myndighetene opphevet 12. februar 2022 alle forskriftsfestede tiltak for covid-19. Nå gjelder generelle smittevernråd for alle, som beskrevet på FHI sine hjemmesider.  

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring