Gå til innholdet

Apotekforeningen

Praksispool

Apotekforeningens praksispool

Apotekforeningen koordinerer tildelingen av praksisplasser for alle farmasistudenter i Norge. Arbeidet med å organisere praksispoolen utføres i samarbeid med apotekkjedene, sykehusapotekene og utdanningsinstitusjonene.

For studentene er apotekpraksisen en viktig og annerledes del av studiet og de har store forventninger. For apotekene er dette en mulighet til å vise mangfoldet i oppgaver og utfordringer i apotek.

Praksisperioder i 2024:

  • Nord universitet, Bachelor, 05.02 - 07.06
  • OsloMet, Master, 15.04 - 07.06
  • OsloMet, Bachelor, 19.02 - 07.06
  • Universitetet i Bergen, Master, 03.01 - 07.06
  • Universitetet i Oslo, Master, 08.01 - 07.06
  • Universitetet i Tromsø, Bachelor, 19.02 - 07.06
  • Universitetet i Tromsø, Master, 02.04 - 24.05
     

Valg i 2023

Torsdag 19. oktober 2023 ble trekningen av praksisplasser gjennomført, og studentene ble tildelt sine praksisplasser for praksisperiodene i 2024 (se ovenfor). 

Apotekene som er tildelt en eller flere studenter er informert. Fra nå av er det studiestedene som har all videre kontakt med apotekene vedrørende studentene og den praktiske gjennomføringen av praksisperiodene.

Neste valg vil starte på forsommeren 2024 og avsluttes på samme tidspunkt høsten 2024.

Innloggingen under er bare tilgjengelig når det er valgperiode.

      
 

Om praksispoolen
Apotekforeningen har siden 2004 sørget for at alle farmasistudenter ved alle utdanningsstedene i Norge får praksisplass ved et apotek.

Les mer

Håndbok for studieopphold i apotek

Les mer

Retningslinjer for tildeling av praksisplass

Les mer

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring