Gå til innholdet

Apotekforeningen

Høringer

Høringsuttalelser og -innspill

Apotekforeningen deltar i politiske prosesser og gir høringsuttalelser i en rekke saker der apotek- og legemiddelmyndighetene, bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet, Legemiddelverket, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet, ønsker synspunkter fra aktørene i markedet.

14. februar 2023
Høringsinnspill – legemiddelgrunndata, analyse av behov og omfang
Apotekforeningen er enige i at informasjon som skal tilbys som legemiddelgrunndata må tilfredsstille prinsippene for innhold og at en viktig forutsetning er at det etableres felles og entydige identifikatorer (for eksempel: ID fra SPOR, varenummer eller produktkode). Apotekforeningen mener at behovene for strukturert og versjonert legemiddel-informasjon bør prioriteres høyt i det videre arbeidet da det kan gi rask nytteverdi.
Les hele innspillet her.

23. januar 2023
Høringssvar - gjennomføring av forordning om EUDAMED
lnnføringen av IT-systemet EUDAMED, som omhandler medisinsk utstyr, er utsatt. Apotekforeningen mener forsinkelsen må få en konsekvens for kravet som stilles til sampling og til sporing av UDI. Foreningen trekker også frem at apotekbransjen har blitt og vil bli påført en rekke kostnader som følge av det nye regelverket, og legger til grunn av innføringen av EUDAMED ikke vil påføre distributører og apotek kostnader for å benytte databasen når den er ferdig utviklet og implementert. 
Les hele innspillet her. 

19. januar 2023
Høringsinnspill - Styringsdokument felles kommunal journal
Apotekforeningen synes styringsdokumentet er utfyllende og beskriver godt behovet, mål, konseptet og rammebetingelsene og støtter foreslått gjennomføringsstrategi. Apotekforeningen har, gjennom sitt datterselskap Difa AS, utviklet og levert en felles samhandlingsplattform for tilgjengeliggjøring og deling av pasientinformasjon i apotek. Våre innspill baserer seg på erfaring fra dette arbeidet.
Les hele innspillet her.  

5. januar 2023
Høringssvar - legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten
Apotekforeningen støtter at det etableres en varig ordning for beredskapslager av legemidler for å sikre forsyningen av kritiske legemidler i Norge, og er positive til at dagens ordninger samles til én ny ordning for primærhelsetjenesten. Foreningen mener videre at det etableres en kompensasjons-ordning som gir grossistene insentiver til lagerfylling og betaling og at apotekene kompenseres for økt kassasjon. 
Les hele innspillet her.

Høringsuttalelser og -innspill i 2022

Her finner du samlet våre høringsuttalelser- og innspill fra 2022.

Høringsuttalelser og -innspill i 2021

Her finner du samlet våre høringsuttalelser- og innspill fra 2021.

Høringsuttalelser og -innspill i 2020

Her finner du samlet våre høringsuttalelser- og innspill fra 2020.

Arkiv 2014 - 2019

Vi har arkiv over Apotekforeningens høringsuttalelser fra 2014 tom 2019 liggende ute på nettsidene våre. Er du på utkikk etter høringsuttalelser eldre enn 2014? Ta kontakt med apotekforeningen@apotek.no

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring