Gå til innholdet

Apotekforeningen

Høringer

Høringsuttalelser og -innspill

Apotekforeningen deltar i politiske prosesser og gir høringsuttalelser i en rekke saker der apotek- og legemiddelmyndighetene, bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet, Legemiddelverket, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet, ønsker synspunkter fra aktørene i markedet.

5. januar 2023
Høringssvar - legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten
Apotekforeningen støtter at det etableres en varig ordning for beredskapslager av legemidler for å sikre forsyningen av kritiske legemidler i Norge, og er positive til at dagens ordninger samles til én ny ordning for primærhelsetjenesten. Foreningen mener videre at det etableres en kompensasjons-ordning som gir grossistene insentiver til lagerfylling og betaling og at apotekene kompenseres for økt kassasjon. 
Les hele innspillet her.

Høringsuttalelser og -innspill i 2022

Her finner du samlet våre høringsuttalelser- og innspill fra 2022.

Høringsuttalelser og -innspill i 2021

Her finner du samlet våre høringsuttalelser- og innspill fra 2021.

Høringsuttalelser og -innspill i 2020

Her finner du samlet våre høringsuttalelser- og innspill fra 2020.

Arkiv 2014 - 2019

Vi har arkiv over Apotekforeningens høringsuttalelser fra 2014 tom 2019 liggende ute på nettsidene våre. Er du på utkikk etter høringsuttalelser eldre enn 2014? Ta kontakt med apotekforeningen@apotek.no

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring