Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

– Apotekene holder god faglig standard

Det skriver Legemiddelverket i tilsynsrapporten for 2019, som ble publisert i desember. Kvaliteten i norske apotek er høy, mener fagdirektøren i Apotekforeningen.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
18. januar 2021

Fagdirektøren Hanne Andresen forteller at bransjens egne kvalitetsindikatorer er stabile og gir en klar indikasjon på at kvaliteten i apotekene er god.

Fagdirektør Hanne Andresen forteller at bransjens egne kvalitetsindikatorer er stabile og viser at kvaliteten i apotekene er god.

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

Apotekbransjens kvalitetsstandard «God apotekpraksis» danner grunnmuren for apotekenes kvalitetsarbeid utover det som reguleres av lover og forskrifter. Det enkelte apotek eller apotekkjede utvikler ytterligere kvalitetskrav, som grunnlag for egne mål og rutinebeskrivelser.

– Kvalitet kan være vanskelig å måle. Vi bruker indikatorer som et indirekte mål for kvalitet. Våre indikatorer for blant annet tillit, leveringsgrad, uoppfordret informasjon og ekspedisjons- og utleveringsfeil, er stabile og gir en klar indikasjon på at kvaliteten er god, sier Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen.

Statens Legemiddelverk fører tilsyn med overholdelse av legemiddelloven, apotekloven og relevante forskrifter. I praksis betyr det at tilsynene innebærer blant annet inspeksjon av apoteklokaler, rutiner, bemanning, internkontroll og apotekerens og apotekeiers drift av apoteket.

Omfanget av avvik er lavt
Legemiddelverket skriver i sin rapport at det ble gitt kritiske avvik ved to av 34 apotek.

– Ifølge rapporten er de kritiske avvikene knyttet til multidoseproduksjon og farmasøytkontroll av rekvisisjon i sykehusapotek. Når vi vet at Legemiddelverket gjør risikobaserte tilsyn, mener jeg omfanget av kritiske avvik er lavt, sier Andresen i Apotekforeningen.

I rapporten står det at «områder med flest påpekte avvik er avvik fra krav til internkontroll. Dette avviket ble gitt til 24 av de 34 besøkte apotekene. Avvik fra internkontroll omfatter for eksempel manglende oppfølging av krav i kvalitetssystemet. Andre avvik er ufullstendig oppfyllelse av krav for nødekspedisjoner og anbrudd av legemidler. Mangelfull temperaturkontroll under forsendelse påpekes fremdeles relativt hyppig i apotek som har forsendelser».

Ifølge Legemiddelverket gir ikke avviksrapportene et helt korrekt bilde av tilstanden ved norske apotek. Som de skriver i rapporten er det «fordi de gjør risikobasert utvelgelse av hvilke apotek de fører tilsyn med. Tilsynsrapportene setter søkelys på det som er galt (regelbrudd), og ikke på det som er bra, men i hovedsak er Legemiddelverkets inntrykk at apotekene holder en god faglig standard».

Les også: Bent Høie: De aller fleste apotekene holder jevnt over en bra kvalitet

Ifølge Apotekforskriften er internkontroll i apotek systematiske tiltak som skal sikre at apotekets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav som retter seg mot apoteket i eller i henhold til apotek- og helselovgivningen.

– Veldig mye bra jobbing!
Apoteker Marianne Dahl Norberg har alltid hatt interesse for kvalitetsarbeid i apotek, og har jobbet med internrevisjoner i apotek i 5-6 år. Som del av kvalitetsgruppa i Vitusapotek har Norberg reist Norge rundt for å utføre interne revisjoner. Til sammen har det blitt ca. 15 besøk. De aller fleste har vært positive.

– Noen er veldige fornøyde og blir glade for at vi skal hjelpe dem. Andre ser på det som pirk, at vi ønsker å finne feil. Strengt tatt er det jo det, samtidig så kan et besøk av oss være en god hjelp, spesielt for en ny apoteker. Vi kan for eksempel hjelpe til med å prioritere oppgaver, forteller hun.

Nordberg forteller at alle apotekene som plukkes ut blir kontaktet på forhånd. Internrevisjonsteamet har begrenset tid. Derfor gjør Norberg og kollegaene en grundig jobb før besøket. Da går de nøye gjennom dokumentasjonen de har fått tilsendt.

– Vi kommer aldri ubedt, apoteket skal være forberedt. Jeg husker vi besøkte et apotek som grudde seg veldig til at vi skulle komme, men det viste seg at alt var veldig bra. Det vi ser mest av er at det er veldig mye bra jobbing i apotekene i hele Norge, forteller Norberg.

Internrevisorens viktige jobb
Etter seks år skal Norberg nå gå ut av revisjonsteamet i Vitusapotek-kjeden. Jobben som internrevisor har gitt henne veldig mye. 

– Jeg føler at denne jobben har vært nyttig både for meg selv og de jeg besøker. Jeg har lært veldig mye om hvordan andre løser ting. Det har til og med hendt at jeg har reist hjem og rettet opp i hvordan jeg har gjort det i mitt eget apotek, sier hun.

Det som noen ganger har vært utfordrende for Norberg og kollegaene hennes, er at de kommer på besøk til relativt små enheter der det er ganske travelt.

– Vi prøver å gjøre jobben vår så godt vi kan mens de ansatte jobber som de pleier. Jeg er jo selv apoteker, og vet hvor slitsomt det kan være når det er mye å gjøre, sier Norberg. 

Fagdirektør Hanne Andresen mener at internrevisjoner innad i kjedene har en viktig funksjon.

– Internrevisjonene i kjedene er et veldig viktig verktøy for å hjelpe apotek og apotekere med å sikre at retningslinjer blir fulgt. Internrevisjon er veldig nyttig i det kontinuerlige kvalitetsforbedringsarbeidet, og en modell der apotekere innen samme kjede deltar i de interne revisjonene mener jeg er en god modell. Gjennom kontinuerlig arbeid innen kvalitetsområdet og interne revisjoner sikres høy kvalitet i apotekene, avslutter Andresen.

Apoteker Marianne Dahl Norberg har alltid hatt interesse for kvalitetsarbeid i apotek og har reist Norge rundt for å utføre interne revisjoner. – Jeg føler at denne jobben har vært nyttig både for meg selv og de jeg besøker, sier hun.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring