Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Innmeldinger i vaksineregisteret blir elektroniske

Apotek er flinke til å rapportere vaksinasjoner, sier FHI. Etter 7. desember kan de gjøre det elektronisk, når SYSVAK-nett lanseres.


Vendil Åse
7. desember 2020

– Apotek har vist at de er gode på rutiner og at de er gode på å snu seg rundt raskt for å endre rutiner. Vi håper at så mange som mulig raskt vil gå over til å bruke SYSVAK-nett, sier Hilde Bakke i FHI.

– Apotek har vist at de er gode på rutiner og at de er gode på å snu seg rundt raskt for å endre rutiner. Vi håper at så mange som mulig raskt vil gå over til å bruke SYSVAK-nett, sier Hilde Bakke i FHI.

Vis Skjul bildetekst

– Apotek er veldig flinke til å rapportere vaksinasjoner. De rapporterer nå først og fremst via krypterte excel-filer som sendes til FHI. Vi ønsker imidlertid at apotek går over til å bruke SYSVAK-nett frem til apotekenes eget system har på plass integrasjon med SYSVAK direkte. Da får vi tidsriktige data i SYSVAK som er viktig for pasientsikkerheten, sier Hilde Bakke, fagleder nasjonalt vaksineregister i Folkehelseinstituttet.

 

Hennes hovedinntrykk er klart at vaksiner som settes i apotek blir innrapporterte.

 

– Apotek har vist at de er gode på rutiner og at de er gode på å snu seg rundt raskt for å endre rutiner. Vi håper at så mange som mulig raskt vil gå over til å bruke SYSVAK-nett, sier hun.

 

Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen er trygg på at det kommer til å gå bra for apotekene å melde inn vaksiner elektronisk.

 

– For apotekene er det en forbedring å slippe og sende krypterte filer. Vår erfaring er at apotekene er flinke til å innrapportere de influensavaksinene de setter. Vi vet at vaksineregisteret lenge har slitt med stort etterslep på innregistrering i registeret og synes det er veldig bra at det nå blir elektronisk. Det blir spesielt viktig med oppdaterte registerdata nå som Norge skal i gang med vaksinering mot Covid-19, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

 

Sanntidsoppdaterte opplysninger viktig

For å oppnå en forsvarlig pasientsikkerhet, må vaksineregisteret til enhver tid ha sanntidsoppdaterte opplysninger i registeret. Dette sikres kun ved elektronisk registrering av vaksinasjoner. Ikke ved papirregistreringsskjemaer eller krypterte excelfiler som sendes til FHI. 

–  SYSVAK-nett er et alternativ for elektronisk registrering av vaksinasjoner for de helsevirksomheter som ikke har elektronisk pasientjournal (EPJ) med SYSVAK- kommunikasjon. Webløsningen kan i første omgang brukes på PC tilkoplet Norsk Helsenett, sier Bakke.

Hun forteller at SYSVAK-nett er laget for å registrere vaksinasjoner og søke opp vaksinasjonsstatus. Nettløsningen bruker HelseID for pålogging.

–  Helsepersonell logger seg inn med smartkort eller Bank-ID. Du må ha gyldig autorisasjon som lege, sykepleier, provisorfarmasøyt, reseptarfarmasøyt og apotektekniker i Helsepersonellregisteret før du får tilgang, sier Bakke.

I tillegg til apotek, er SYSVAK-nett aktuelt for sykehus, bedriftshelsetjenesten og vaksinasjonsklinikker, samt kommunale helsetjenester som sykehjem, hjemmesykepleien, omsorgsbolig, legevakt og smittevernstjeneste.

 

FHI har utviklet en veiledning og brukermanual for SYSVAK-nett, som lanseres 7. desember.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring