Gå til innholdet
Helsepolitikk

Ønsker mer fleksibel forskrift om vaksinerekvirering

Apotekforeningen støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å gi apotekfarmasøyter rett til å rekvirere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa, men har noen forslag til presiseringer i den foreslåtte forskriftsendringen.


Eva Cecilie Skreiberg
4. august 2020

– Ordningen kan også være et viktig skritt i forberedelsene hvis det kommer en vaksine mot covid-19, sier Per T. Lund

– Ordningen kan også være et viktig skritt i forberedelsene hvis det kommer en vaksine mot covid-19, sier Per T. Lund

Vis Skjul bildetekst

– Å gi farmasøyter rett til å rekvirere influensavaksine vil være et betydelig bidrag til økt vaksinedekning mot influensa. Dette kan også være et viktig skritt i forberedelsene hvis det kommer en vaksine mot covid-19, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen.

Derfor foreslår Apotekforeningen at formuleringen «mot sesonginfluensa» strykes i den foreslåtte endringen av rekvireringsforskriften.

– Dersom det er behov for å etablere rekvireringsrett for andre vaksiner, f.eks. mot covid-19 må ordlyden være mer fleksibel. Det bør være tilstrekkelig at Helsedirektoratet fastsetter en liste over de vaksinene som apotekfarmasøytene kan rekvirere, sier Lund.

Les hele høringsuttalelsen fra Apotekforeningen her.

Apotekforeningen mener den ordningen som nå innføres vil bli gjennomført med høy kvalitet i apotekene.

– Pasientsikkerheten vil bli veldig godt ivaretatt i apotekene. Vi har en bransjestandard for alle apotek som skal rekvirere og sette vaksiner. Vi har allerede nesten klar en tjenestemanual og opplæringstiltak for alle rekvirenter og vaksinatører, som sikrer en god og trygg tjeneste, sier Lund.

39 000 vaksinert sist sesong
Apotekene har gode erfaringer med influensavaksinering. Fra 2018 kunne 200 apotek tilby influensavaksine. Sist influensasesong ble det satt 39 000 doser influensavaksiner i til sammen 600 apotek. Det var en sterk økning fra året før.

– Tilbakemeldingen fra befolkningen som har tatt influensavaksine i apotek har vært svært positiv, og 57 prosent kjenner til at de kan få influensavaksine i apoteket. Men mange lurer på hvorfor de må oppsøke lege først for å få resept, sier Lund.

I en spørreundersøkelse foretatt av Norstat i vinter, oppga 1/3 av de som vil vaksinere seg at de kan tenke seg å gjøre det i et apotek.


TILBAKE

Relatert InnholdForslag om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter

Les høringsinnspillet her

Les mer

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring