Gå til innholdet
Helsepolitikk

Ber om avklaring av apotekenes rolle ved koronavirusutbrudd

Apotekforeningen har bedt om dialog med helsemyndigheten for å avklare hvordan apotekene kan bidra ved et større utbrudd med koronavirus, og hvordan ansatte i apotek skal opptre for å begrense smitte.


Jostein Soldal
2. mars 2020

​– Apotekforeningen vil kunne fungere som et koordinerende bindeledd mellom helsemyndighetene og alle landets 960 apotek. Dette er en organisatorisk modell som ble brukt under svineinfluensaen og som fungerte svært godt, sier Per Kristian Faksvåg.

​– Apotekforeningen vil kunne fungere som et koordinerende bindeledd mellom helsemyndighetene og alle landets 960 apotek. Dette er en organisatorisk modell som ble brukt under svineinfluensaen og som fungerte svært godt, sier Per Kristian Faksvåg.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

Hvis smitten med koronavirus i Norge øker, vil mange, både pasienter og personer med smitterisiko, oppsøke apotekene.  

Under pandemien med svineinfluensa i 2009 ble det etablert et nært samarbeid mellom Apotekforeningen, Helsedirektoratet og øvrige helsemyndigheter. Apotekenes bidrag under pandemien var blant annet knyttet til farmasøyters rekvirering av Tamiflu og Relensa, distribusjon av munnbind og formidling av informasjon til publikum.  

– Vi må ta med oss lærdommen fra 10 år tilbake, og avklare hvilken rolle apotekene kan ha overfor publikum. Det er også viktig at de apotekansatte får god informasjon så tidlig som mulig. Vi må unngå at apotekene blir en smittearena, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.  

Han forteller at Apotekforeningen har tatt initiativ til dialog med Helsedirektoratet og andre helsemyndigheter for å diskutere apotekenes rolle, og det er planlagt et møte 4. mars.

– Apotekforeningen vil kunne fungere som et koordinerende bindeledd mellom helsemyndighetene og alle landets 960 apotek. Dette er en organisatorisk modell som ble brukt under svineinfluensaen og som fungerte svært godt, påpeker Faksvåg.  

 

 

 


TILBAKE

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring